سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
سه شنبه 16 خرداد 1402 EN

طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ توسعه ای در حال اجرا

 

ردیف

عنوان پروژه

هدف

 

1

 

توسعه میدان نفتی خشت

 

تولید 30 ه ب ر نفت و ارسال به چندراهه گناوه جهت صادرات

 

2

 

احداث ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز چشمه خوش

 

جمع آوری گازهای همراه نفت میدان چشمه خوش و تزریق در میدان چشمه خوش با هدف ازدیاد برداشت

 

3

 

احداث ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز پایدار غرب در منطقه چشمه خوش

 

جمع آوری گازهای همراه نفت میدان پایدار غرب (آسماری) و تزریق در میدان چشمه خوش  با هدف ازدیاد برداشت

 

4

 

ذخیره سازی گاز در میدان شوریجه D

تزریق 10 میلیون متر مکعب روزانه گاز در مخزن شوریجه در 8 ماه گرم سال و برداشت و انتقال20 میلیون متر مکعب روزانه گاز شیرین در چهار ماه سرد سال

 

5

 

احداث پالایشگاه دالان

 

احداث پالایشگاه دالان جهت فراورش گاز میدان آغار فار 2