سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
سه شنبه 16 خرداد 1402 EN


اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات يكي از ادارات شركت نفت مناطق مركزي ايران مي باشد كه با هدف توسعه بهره وري از فن آوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطاتي با بكارگيري مباحث مديريتي نظير سيستم هاي اطلاعات مديريت (MIS)، سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري (DSS)، برنامه ريزي منابع سازماني (ERP)، مديريت ارتباطات وامنيت اطلاعات، مديريت عمليات تحليلي بر خط داده ها (OLAP)، مديريت دانش، مديريت فرآيندهاي كسب و كار و ... نقش گسترده اي در سطح شركت دارد. از آنجا كه امروزه تصميم گيري به شيوه كارآمد، مستلزم بكارگيري و برخورداري از اطلاعات صحيح و به روز مي باشد، نقش حياتي اداره فن آوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان مشخص ترمي گردد. امروزه فناوري اطلاعات مي تواند در تمامي زمينه ها راه حل هاي بهتر و بهينه ارايه نمايد و با اصلاح روشها و شيوه ها بعنوان يك ابزار هوشمند و كار آمد در افزايش بهره وري و راندمان سازمان نقش مؤثر و كليدي ايفا نمايد.

شايان ذكر است اداره فن آوري اطلاعات و ارتباطات از لحاظ سازماني زير نظر مديرعامل بوده وشامل واحدهاي زير است:

واحد شبکه و ارتباطات:

مسئولیت راه اندازی، نگهداری و مدیریت سرورها، راهبری مرکزی داده ( Data Center )، تامین شرایط مناسب برای پشتیبانی و استفاده از اطلاعات، نگهداری زیر ساخت ارتباطی در سطح ستاد، شرکتهای بهره بردار و مناطق عملیاتی و مدیریت تجهیزات سخت افزاری مربوط به آنها، مدیریت دسترسی به اینترنت و نگهداری از سامانه پست الکترونیکی شرکت و همچنین پژوهش در زمینه چگونگی بهینه سازی و ارتقاء آنها را بر عهده دارد. راه اندازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS ) به این منظور حصول اطمینان از بر قراری امنیت در سطح شبکه و محافظت از اطلاعات نیز از وظایف دیگر این واحد است.

واحد نرم افزار :

شامل گروه تحقيق و توسعه وگروه پشتيباني فني نرم افزارها مي باشد. امكان سنجي ونياز سنجي نرم افزاري شركت، تهيه و پياده سازي نرم افزاري وهمچنين پشتيباني از تمام نرم افزارهاي فني و كاربردي برعهده اين واحد مي باشد. مسئوليت تحقيق و بررسي جهت تهيه نرم افزارهاي جديد، توسعه بسترهاي نرم افزاري ،شناخت فرآيندهاي سازماني و تحقيق و شناسايي فناوري هاي نوين نيز از ديگر وظايف اين واحد مي باشد.

واحد سخت افزار :

تامين، راه اندازي، نگهداري و تعميرات كليه سخت افزارهاي كامپيوتربه عهده واحد سخت افزارمي باشد كه در جهت سرويس دهي به موقع به كاربران و ارتقاء سيستم ها نقش مهمي ايفا مي كنند.

واحد راهبردی و برنامه ریزی:

ارتقاء سازمان و بازوی مدیریت در تصمیم سازی و هوشمندی سازمان با پیاده سازی فناوریهای نوین، مدیریت دانش، مدیریت کسب و کار، انبار داده ها و ITIL

در ارتباط با توليد نفت وگاز اين اداره در موارد زير با ساير واحدهاي سازمان همكاري مي كند:

-1سيستم جامع آمار توليد و توزيع نفت وگاز

-2سامانه اطلاعات بالادستي نفت (حاوي اطلاعات ومستندات فني چاهها، مخازن و ميادين شركت مي باشد)

-3سيستم گزارشات روزانه حفاري و زمين شناسي ( بطور برخط از دكل هاي حفاري اطلاعات مربوط ارسال مي گردد)

-4نرم افزارهاي فني مهندسي

-5پشتيباني سخت افزاري دكل هاي حفاري