سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
سه شنبه 16 خرداد 1402 EN

 

 

مدیریت امور فنی

مدیریت امور فنی به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت توسعه بهینه منابع هیدروکربوری و تامین انژی کشور نقش کلیدی و راهبردی جهت برنامه ریزی و تحقق اهداف توسعه ای / تولیدی میدان های نفت و گاز تحت مسئولیت شرکت بر عهده دارد. اهم فعالیت های این مدیریت شامل تهیه، تدوین و ابلاغ سیاست ها و استراتژی های کلان توسعه میدان های نفت و گاز و تولید صیانتی از این میادین و نیز تولید حداکثری از میدان های مشترک در قالب برنامه های توسعه ای، عملیاتی و انجام خدمات فنی/ مهندسی مورد نیاز مخازن / چاهها توسط ادارات زیرمجموعه این مدیریت در راستای استمرار و افزایش تولید و افزایش ضریب بازیافت از مخازن تعریف و انجام گردد.