سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
سه شنبه 16 خرداد 1402 EN

معرفي مديريت تداركات و عمليات كالا

رسالت مديريت تداركات و عمليات كالا برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل و هدايت فعاليت‌هاي تامين و تدارك كالاي مورد نياز و واگذاري كالا به واحدهاي متقاضي عمليات جاري و اجراي پروژه‌ها و طرح‌ها مطابق برنامه هاي اعلام شده و هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي تداركاتي كالاها و مواردي كه توسط شركت‌هاي تابعه تهيه مي‌شود و حصول اطمينان از رعايت كليه موازين و مقررات و استانداردهاي شركت توسط آنها است.اين مديريت از هفت اداره سفارشات،خريد،شناسايي و بررسي منابع،طبقه بندي كالا،عمليات كالا،كالاي طرح ها،بازرسي و شمارش كالا تشكيل شده است.

اهداف

• تهيه كالاي با كيفيت و استاندارد مورد نياز گروه‌هاي مختلف در حداقل زمان ممكن
• استفاده از حداكثر توان ساخت داخل و حمايت از توليد كنندگان داخلي جهت ساخت كالاها در داخل كشور
• برنامه ريزي و هدايت فعاليت هاي مرتبط با تدوين خط مشي ها و روش هاي تهيه كالا، استفاده از سيستم هاي طبقه بندي و استاندارد كالا و نظارت بر اجراي مقررات روش ها و دستورالعمل هاي مصوب وزارت نفت
• شناسائي منابع داخلي و سوق دادن آنها به سمت ساخت استاندارد كالاي مورد نياز و افزايش كيفيت آنها