سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
چهارشنبه 17 خرداد 1402 EN

مديريت مهندسي و ساختمان يكي از مجموعه هاي محوري شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است.فعالیت مدیریت مهندسی و ساختمان با شروع کار شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در طراحی و احداث تاسیسات سرچاهی،خطوط جریانی، چند راهه ها و مراکز تفکیک واحد های بهره برداری نفت و گاز ،ایستگاههای تقویت فشار و پالایشگاه های گاز شروع شده و نقش تعیین کننده ای در توسعه میادین نفتی و گازی جدید و استمرار و نگهداشت تولید نفت و گازکشور داشته است.این مدیریت درتدوین سیاستها و تعیین خط مشی شرکت برای طرحهای توسعه ای نقشی اساسی داشته و مجری سیاستها و برنامه های مصوب جهت دستیابی به اهداف شرکت میباشد.محدوده جغرافيايي عملياتي مدیریت مهندسی و ساختمان شامل شركتهاي بهره برداري نفت و گاز شرق ،زاگرس جنوبي وغرب بوده که انجام و نظارت بر طراحی,خرید , اجرا و ارائه خدمات فنی و مهندسی وکنترل طرحها و پروژه های مرتبط با نگهداشت و افزايش توليد از ميادين موجود و همچنین طرحهاي توسعه اي و سرمایه ای در بخش بالادست میادین نفت و گاز مناطق مرکزی ایران را عهده دار مي‌باشد.