سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
سه شنبه 16 خرداد 1402 EN

در شرکت ملی نفت ایران با بیش از یکصد سال سابقه در سال 78 مدیریت پژوهش و فناوری متولد شد که همزمان با شکل گیری این مدیریت در اکثر شرکتهای تابعه شرکت ملی اداره ای تحت عنوان اداره پژوهش و توسعه ایجاد گردید . در شرکت نفت مناطق مرکزی نیز این اداره در سال 78 همراه با تأسیس شرکت ایجاد شد و از نظر سازمانی زیر نظر مدیرعامل فعالیت خود را در قالب سیاستهای ابلاغی شرکت ملی و مدیریت پژوهش و فناوری در این حوزه آغاز نمود .

اهداف و سیاستها:

هدف از تأسیس این اداره در شرکت نفت مناطق مرکزی همچون حل مشکلات صنعت ، ایجاد زمینه های رشد خلاقیت و نوآوری در صنعت ، بکارگیری پتانسیل تحقیقاتی کشور ( اعم از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ) در تهیه و ارتقاء تکنولوژیها و فناوریهای مورد نیاز صنعت می باشد که خود زمینه ای برای رشد همه جانبه می باشد .ساز و کار اجرایی

 

1- کمیته های تخصصی:

ترکیب اعضاء :

این کمیته ها دارای رئیس کمیته که به پیشنهاد رئیس پژوهش و موافقت مدیرعامل بمدت 2 سال منصوب می گردند و اعضاء آن از افراد با تجربه صنعت که دارای تحصیلات عالیه می باشند و همچنین تعدادی از اساتید دانشگاه با هماهنگی دو طرفه رئیس پژوهش و رئیس کمیته مربوطه انتخاب می گردند .

وظایف کمیته :

1- تعریف عناوین پروژه های پژوهشی کاربردی با توجه به مشکلات موجود در صنعت و یا برای ایجاد و ارتقاء فناوری مورد نیاز صنعت

2- تهیه شرح کار پروژه های پژوهشی در قالب RFP

3- ارزیابی پیشنهادات پژوهشی رسیده از دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی

4- نظارت بر اجرای پروژه های پژوهشی

5- بکارگیری نتایج پروژه های انجام شده و ارائه بازخورد جهت ارتقاء کیفیت پروژه ها در این راستا در شرکت نفت مناطق مرکزی چهارده کمیته تخصصی بنامهای مخازن، پتروفیزیک، حفاری فرآورش، مهندسی بهره برداری، زمین شناسی، ژئوفیزیک بازرسی فنی و حفاظت صنعتی، ایمنی، منابع انسانی، مهندسی ساختمان و کمیته های تخصصی شرکتهای تابعه شرق، غرب و زاگرس جنوبی تشکیل شده است.

 

2- شورای پژوهش :

در شرکت نفت مناطق مرکزی شورای پژوهش متشکل از مدیرعامل قائم مقام مدیرعامل، مدیران ستاد و مدیران عامل شرکتهای تابعه و یا نمایندگان آنها و 2 تن از اعضاء هیئت علمی دانشگاهها می باشد که وظایف زیر را بر عهده دارد:

1- تصویب پروژه های پژوهشی شامل موضوع و بودجه پروژه

2- تصویب نقشه راه علم و فناوری شرکت متناسب با برنامه های توسعه ای میادین

3- بررسی و تائید برنامه راهبردی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت

4- تصویب مقررات و ساز و کارهای لازم جهت تسهیل و روان سازی فعالیتهای پژوهشی

سایت پژوهش و توسعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران