سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
سه شنبه 16 خرداد 1402 EN

مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
سمت : مدیرعامل
تحصیلات :کارشناسی ارشد مهندسی نفت
سوابق :قائم‌مقام مدیر مهندسی شرکت نفت و گاز پارس و مسئول کانون تفکر جوانان شرکت ملی نفت ایران
ایمیل: m.heidari@icofc.ir
شماره تماس: 87523500


عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : احمد رجبی
سمت : عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره
تحصیلات :کارشناسی مهندسی شیمی (گاز)
سوابق :مدیر امور فنی و مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، رئیس اداره مهندسی فرآورش، رئیس اداره مهندسی نفت، نماینده مدیر عامل در طرح تجدید ساختار شرکت ملی نفت ایران، سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
ایمیل: a.rajabi@icofc.ir
شماره تماس: 87522500


عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : جعفر فیض ثانی
سمت : مدیر امور مالی و عضو اصلی هیات مدیره
تحصیلات :کارشناسی ارشد حسابداری
سوابق :رئیس حسابداری و رئیس سندرسی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
ایمیل: j.feizsany@icofc.ir
شماره تماس: 87523230


عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : غلامرضا نصیرایی
سمت : عضو اصلی هیات مدیره
تحصیلات :کارشناسی ارشد مهندسی نفت
سوابق : مدیر تولید و مدیرامور فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران،مهندس بهره بردار، مهندس ارشد تقویت فشار و تزریق گاز، رئیس مهندسی راه اندازی طرح آماک ،رئیس مهندسی تقویت فشار و تزریق گاز ، رئیس مهندسی پروژه های گاز و گاز مایع ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰، رئیس مهندسی پروژه های جدید گاز و گاز مایع ، معاون تولید در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
ایمیل: Gh.nasiraei@icofc.ir
شماره تماس: 87520


عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : پیمان ایمانی
سمت : عضو اصلی هیات مدیره و سرپرست مديريت طرح های توسعه و نگهداشت توليد
تحصیلات :کارشناسی ارشد مهندسی مخازن
سوابق :مدیر مهندسی و ساختمان, سرپرست مهندسی و ساختمان طرحها، سرپرست مهندسی نفت طرحها، رئیس خدمات فنی مهندسی و ساختمان، مجری طرح توسعه ۱۶ میدان نفتی و رئیس مهندسی و اجرای طرحهای عمده مدیریت مهندسی و ساختمان در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
ایمیل: p.eimani@icofc.ir
شماره تماس: 87524295


دبیر هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : حسین شعاعی
سمت : دبیر هیات مدیره، مشاور و رئیس دفتر مدیرعامل
تحصیلات :مهندسی نفت (PUT), کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
سوابق :رئیس ایستگاه آتش نشانی
ایمیل: h.shoaei@icofc.ir
شماره تماس: 87523501


عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : عباس انصاری
سمت : عضو علی البدل هیات مدیره و رئیس امور حقوقی
تحصیلات :دکتری حقوق
سوابق :رئیس امور حقوقی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
ایمیل: a.ansari@icofc.ir
شماره تماس: 87524500


مدیریت امور فنی

نام و نام خانوادگی : سید محمود میرباقری
سمت : سرپرست مدیریت امورفنی
تحصیلات :کارشناسی
سوابق :مدیر امور فنی زاگرس جنوبی, مدیرعملیات زاگرس جنوبی
ایمیل: @icofc.ir
شماره تماس: 87520


مدیریت مهندسی و ساختمان

نام و نام خانوادگی : مالک قنواتی
سمت : مدیر مهندسی و ساختمان
تحصیلات :دکتری برق قدرت
سوابق :مجری طرح های ایستگاه تقویت فشار گاز، رئیس امور اجرایی و نظارت برق
ایمیل: m.ghanavati@icofc.ir
شماره تماس: 87521500


مدیریت تدارکات و عملیات کالا

نام و نام خانوادگی : میثم عزیزی
سمت : سرپرست مدیریت تدارکات و عملیات کالا
تحصیلات :کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
سوابق :عضو كميته فني - بازرگاني ارزيابي صلاحيت مناقصه گران دستگاه مركزي در شركت ملي نفت ايران,رئيس كميته فروش كالاي مازاد شركت نفت مناطق مركزي ,جانشين رئيس خريد شركت نفت و گاز پارس ,سرپرست اداره تداركات كالا شركت نفت مناطق مركزي
ایمیل: @icofc.ir
شماره تماس: 87524200


مدیریت تولید

نام و نام خانوادگی : علیرضا کمیزی
سمت : تمشیت و راهبری امور جاری مدیریت تولید
تحصیلات :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-فرآیند
سوابق :سرپرست اداره هماهنگی و برنامه ریزی تولید، رئیس R&D، و دستیار مدیرعامل نفت مرکزی، معاون مدیر در مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران
ایمیل: a.kamizi@icofc.ir
شماره تماس: 87524335


مدیریت منابع انسانی

نام و نام خانوادگی : علی سلمانی پور
سمت : مشاور مدیرعامل، سرپرست مدیریت منابع انسانی
تحصیلات :کارشناسی ارشد مهندسی نفت
سوابق :مشاور مدیرعامل در امور اجرایی و مسئول پیگیری های ویژه نفت مرکزی، رئیس آموزش شرکت نفت و گاز پارس، دبیر هیات مدیره و رئیس دفتر مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس
ایمیل: a.salmanipour@icofc.ir
شماره تماس: 87523303


مدیریت سرمایه گذاری و توسعه

نام و نام خانوادگی : شیرین مهاجر
سمت : مدیر سرمایه گذاری و توسعه
تحصیلات :کارشناس ارشد مهندسی شیمی
سوابق :کارشناس ارشد فرایند شرکت نفت و گاز اروندان, مسئول پژوهش و توسعه شرکت نفت و گاز اروندان، کارشناس ارشد مدیریت هماهنگی در امور سرمایه گذاری و توسعه
ایمیل: sh.mohajer@icofc.ir
شماره تماس: 87522635


مدیریت برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی : ایمان نعمت اللهی
سمت : سرپرست مدیریت برنامه ریزی
تحصیلات :کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سوابق :مشاور و دستیار مدیرعامل نفت مرکزی، رییس ارزیابی و توسعه نظام مدیریت پروژه و عضو کمیته فنی بازرگانی شرکت نفت و گاز پارس
ایمیل: nemat@icofc.ir
شماره تماس: 87523530


مشاور مدیر عامل و رئیس روابط عمومی

نام و نام خانوادگی : ایمان ارجمند راد
سمت : مشاور مدیر عامل و رئیس روابط عمومی
تحصیلات :د.دکتری علوم قرآن و حدیث، کارشناس ارشد مهندسی شیمی،کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی
سوابق :مشاور و رئیس دفتر مدیرعامل و دبیر هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (PSEEZ)، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پارس جنوبی، سرپرست مدیریت بازدیدها، تشریفات و روابط بین الملل (PSEEZ)، دبیر کمیته سازندگان و پیمانکاران نفت و گاز پارس
ایمیل: i.arjmandrad@icofc.ir
شماره تماس: ۸۷۵۲۳۴۱۴


مشاور مدیرعامل در امور تولید

نام و نام خانوادگی : علیرضا ترنج زرد
سمت : مشاور مدیرعامل در امور تولید و مسئول پیگیری طرح های زودهنگام تولید گاز
تحصیلات :کارشناسی مهندسی شیمی
سوابق :سرپرست نوبتکاری واحد گاز و آمونیاک پتروشیمی شیراز، معاون واحد آمونیاک منطقه ۲ پتروشیمی شیراز، رئیس بهره برداری پتروشیمی خارگ، معاون رئیس مجتمع پتروشیمی خارگ، رئیس عملیات منطقه عملیاتی نار و کنگان، رئیس بهره برداری، مدیر تولید و مشاور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
ایمیل: a.toranjzard@icofc.ir
شماره تماس: 87520-021


مشاور مدیرعامل در امور کالا و مالی

نام و نام خانوادگی : مهدی زندی لک
سمت : مشاور مدیرعامل در امور کالا و مالی
تحصیلات :کارشناسی ارشد

ایمیل: @icofc.ir
شماره تماس: 021-87520


مشاور مدیرعامل در امور مسئولیت های اجتماعی

نام و نام خانوادگی : مهدی بلوردی
سمت : مشاور مدیرعامل در امور مسئولیت های اجتماعی
تحصیلات :کارشناسی ارشد

ایمیل: @icofc.ir
شماره تماس: 87520


مشاور مدیرعامل در امور بانوان و خانواده

نام و نام خانوادگی : سمیه کلانتری
سمت : مشاور مدیرعامل در امور بانوان و خانواده
تحصیلات :کارشناسی ارشد شیمی فرآیند
سوابق :کارشناس مدیریت مهندسی و ساختمان
ایمیل: @icofc.ir
شماره تماس: 87520


مشاور مدیرعامل در امور فنی و تولید

نام و نام خانوادگی : سید ابوالحسن محمدی
سمت : مشاور مدیرعامل در امور فنی و تولید
تحصیلات :دکتری منابع انسانی
سوابق :مدیرعامل نفت و گاز زاگرس جنوبی, مدیرعامل نفت و گاز شرق, مدیرعملیات زاگرس جنوبی, سرپرست منابع انسانی زاگرس جنوبی, رئیس مهندسی نفت زاگرس جنوبی
ایمیل: @icofc.ir
شماره تماس: 87520


امور پیمانها

نام و نام خانوادگی : سید مهدی کاظم موسوی
سمت : رئیس امور پیمانها
تحصیلات :کارشناسی ارشد

ایمیل: @icofc.ir
شماره تماس: 87520


بازرسی و رسیدگی به شکایات

نام و نام خانوادگی : احمد یوسفوند
سمت : سرپرست بازرسی و رسیدگی به شکایات
تحصیلات :کارشناس ارشد

ایمیل: @icofc.ir
شماره تماس: 87520


بازرسی و حفاظت فنی

نام و نام خانوادگی : محمد مهدی پوینده
سمت : رئیس بازرسی و حفاظت فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
تحصیلات :کارشناس ارشد

ایمیل: @icofc.ir
شماره تماس: ۸۷۵۲۲۱۰۰


بهداشت, ایمنی، محیط زیست،‌ پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

نام و نام خانوادگی : آرش قشقایی
سمت : سرپرست بهداشت, ایمنی، محیط زیست،‌ پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
تحصیلات :کارشناسی ارشد

ایمیل: @icofc.ir
شماره تماس: 87520


پژوهش و توسعه

نام و نام خانوادگی : سید عباس ضیائی
سمت : رئیس پژوهش و توسعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
تحصیلات :کارشناسی ارشد علوم کاربردی زمین (مهندسی نفت)

ایمیل: @icofc.ir
شماره تماس: 87520


حراست

نام و نام خانوادگی : حسین نیکی اکبری
سمت : رئیس حراست شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
تحصیلات :کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

ایمیل: @icofc.ir
شماره تماس: 87520


حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی : سید محسن احمدی
سمت : سرپرست حسابرسی داخلی
تحصیلات :کارشناس ارشد

ایمیل: @icofc.ir
شماره تماس: 87520


فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگی : کوروش کاوه بیرجندی
سمت : رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
تحصیلات :کارشناسی شیمی

ایمیل: @icofc.ir
شماره تماس: 87520


مهندسی سیستم ها و بهره وری

نام و نام خانوادگی : حسین پوردغایی
سمت : سرپرست مهندسی سیستم ها و بهره وری
تحصیلات :کارشناسی ارشد

ایمیل: @icofc.ir
شماره تماس: 87520


دبیر کمیسیون مناقصات

نام و نام خانوادگی : زهرا شعیبی
سمت : دبیر کمیسیون مناقصات
تحصیلات :کارشناسی ارشد

ایمیل: @icofc.ir
شماره تماس: 87520


دبیر کمیته فنی بازرگانی

نام و نام خانوادگی : توحید قلی زاده
سمت : دبیر کمیته فنی بازرگانی
تحصیلات :کارشناسی ارشد

ایمیل: @icofc.ir
شماره تماس: 87520