سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
سه شنبه 16 خرداد 1402 EN

 

نقشه نمایشگاه صنعت نفت

وضعیت حضور گروه ها و شرکت های مختلف کالایی و خدماتی در نمایشگاه نفت و گاز

روابط عمومی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران