سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
يکشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٧ EN

مدیریت تدارکات و عملیات کالا

رسالت و اهداف مديريت تداركات و عمليات كالا به شرح ذيل است : 

1- تأمين ، نگهداري و ارسال بموقع انواع كالاهاي مورد نياز اعم از كالاهاي حفاري و پروژه اي. اين كالاها مي بايستي مطابق با فن آوري روز و رعايت استانداردهاي زيست محيطي و ساير استانداردهاي لازم تهيه و تدارك شوند . از سوي ديگر با عنايت به لزوم توليد صيانتي از ميادين هيدروكربوري ، لازم است كالاهاي مورد نياز بخصوص كالاهاي پروژه اي در حداقل زمان ممكن و با مناسبترين كيفيت و از منابع مورد تأييد تهيه گردند ، بطوريكه پروژه هاي توسعه اي و استمرار توليد در سقف زمان و هزينه هاي پيش بيني شده اجرا و به مرحله بهره برداري برسند .

2- ارتقاء سطح همكاري با شركتها و توليد كنندگان داخلي و تشويق آنان براي انتقال تكنولوژي و بومي سازي كالاهاي مورد نياز كه انجام اين رسالت از طريق ارجاع سفارشات و دعوت از صنعتگران و توليد كنندگان داخلي و اولويت دادن به آنها ميسر خواهد بود . 

3- توسعه منابع خريد به منظور بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد رقابت سازنده به منظور تأمين كالايي با كيفيت و با قيمتي مناسب -4 استفاده از روشهاي مكانيزه براي كنترل سفارشات و همچنين عمليات انبارها .

4- استفاده از روشهاي مكانيزه براي كنترل سفارشات و همچنين عمليات انبارها .

ریاست جمهوری
دفتر مقام معظم رهبری
شانا
شرکت ملی نفت
وزارت نفت
معرفی شرکت
آدرس ما روی نقشه
ارسال پیام کوتاه
مدیران و روسا
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
روزنامه
rss
خانواده