سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧ EN

مدیران شرکت های تابعه


شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

مدیر عامل: دکتر غلامحسین منتظری
تحصیلات: دکتری مهندسی شیمی مخازن هیدروکربوری از دانشگاه تهران،
کارشناسی ارشد مهندسی مخازن نفت از دانشگاه IFP فرانسه
سوابق کاری:
کارشناس ارشد علوم زمین در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
رئیس اداره پژوهش و توسعه،
رئیس برنامه ریزی منابع تولید نفت وگاز
رئیس اداره مهندس نفت در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی(هم اکنون)


شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

مدیرعامل: مهندس سعید ناصری پور
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی پتروشیمی
کارشناس ارشد طراحی فرآیندهای نفت
سوابق کاری :
رئیس مهندسی فرآورش نفت و گاز غرب
رئیس مهندسی فرآورش شرکت نفت و گاز غرب
رئیس مهندسی نفت شرکت نفت و گاز غرب
مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب(هم اکنون)


شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

سرپرست مدیریت عامل: مهندس احمد رجبی
تحصیلات : لیسانس مهندسی شیمی (گاز)
سوابق کاری:
رئیس اداره مهندسی فرآورش نفت مرکزی
رئیس اداره مهندسی نفت شرکت نفت مناطق مرکزی
نماینده مدیر عامل در طرح تجدید ساختار شرکت ملی نفت ایران
مدیر امور فنی و عضو اصلی هیات مدیره و کمیسیون مناقصات
مدیر امور فنی نفت مرکزی(هم اکنون)
سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق (هم اکنون)

ریاست جمهوری
دفتر مقام معظم رهبری
شانا
شرکت ملی نفت
وزارت نفت
معرفی شرکت
آدرس ما روی نقشه
ارسال پیام کوتاه
مدیران و روسا
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
روزنامه
rss
خانواده