سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها گرامی باد
پنجشنبه 30 دی 1400 EN

1 مورد یافت شد

بازدید معاون وزیر نفت در توسعه و مدیریت سرمایه انسانی از منطقه عملیاتی خانگیران و دیدار صمیمانه با نماینده های پرسنل رسمی، قراردادی و پیمانکار

https://icofc.ir/آرشیو-اخبار/بازدید-معاون-وزیر-نفت-در-توسعه-و-مدیریت-سرمایه-انسانی-از-منطقه-عملیاتی-خانگیران-و-دیدار-صمیمانه-با-نماینده-های-پرسنل-رسمی،-قراردادی-و-پیمانکار-

مدیریت سرمایه انسانی از منطقه عملیاتی خانگیران و دیدار صمیمانه با نماینده های پرسنل رسمی، قراردادی و پیمانکار بازدید معاون وزیر نفت در توسعه و مدیریت سرمایه انسانی از منطقه عملیاتی خانگیران و دیدار صمیمانه با نماینده های پرسنل...

{date}