2 مورد یافت شد

دستورعمل اجرایی تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول بند «د» تبصره ٢٠

https://icofc.ir/news/دستورعمل-اجرایی-تبدیل-وضعیت-ایثارگران-مشمول-بند-«د»-تبصره-٢٠-ابلاغ-شد/14875

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گفت: دستورعمل اجرایی تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول بند «د» تبصره ٢٠ بودجه ۱۴۰۰ هم‌زمان با روز جانباز از سوی وزیر نفت ابلاغ شد. معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گفت: دستورعمل...

00/12/18 13:40

بازدید معاون وزیر نفت در توسعه و مدیریت سرمایه انسانی از منطقه عملیاتی خانگیران و دیدار صمیمانه با نماینده های پرسنل رسمی، قراردادی و پیمانکار

https://icofc.ir/آرشیو-اخبار/بازدید-معاون-وزیر-نفت-در-توسعه-و-مدیریت-سرمایه-انسانی-از-منطقه-عملیاتی-خانگیران-و-دیدار-صمیمانه-با-نماینده-های-پرسنل-رسمی،-قراردادی-و-پیمانکار-

معاون وزیر نفت در توسعه و مدیریت سرمایه انسانی از منطقه عملیاتی خانگیران و دیدار صمیمانه با نماینده های پرسنل رسمی، قراردادی و پیمانکار بازدید معاون وزیر نفت در توسعه و مدیریت سرمایه انسانی از منطقه عملیاتی خانگیران و دیدار صمیمانه با...

00/10/23 07:34