سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها گرامی باد
پنجشنبه 30 دی 1400 EN

4 مورد یافت شد

جمعی از اصحاب رسانه در منطقه عملیاتی خانگیران حضور یافتند

https://icofc.ir/آرشیو-اخبار/جمعی-از-اصحاب-رسانه-در-منطقه-عملیاتی-خانگیران-حضور-یافتند

منطقه عملیاتی خانگیران حضور یافتند با هدف انعکاس تلاش های کارکنان شرکت شرق جمعی از اصحاب رسانه در منطقه عملیاتی خانگیران حضور یافتند با هدف انعکاس تلاش ها و مجاهدت های بی دریغ کارکنان شرکت شرق، جمعی از اصحاب رسانه در منطقه...

{date}

مسائل منابع انسانی در منطقه عملیاتی خانگیران بررسی شد

https://icofc.ir/آرشیو-اخبار/مسائل-منابع-انسانی-در-منطقه-عملیاتی-خانگیران-بررسی-شد

منطقه عملیاتی خانگیران بررسی شد مسائل منابع انسانی در منطقه عملیاتی خانگیران بررسی شد معاون وزیر نفت در توسعه و مدیریت سرمایه‌ انسانی ضمن بازدید از منطقه عملیاتی خانگیران در دیداری صمیمی با نمایندگان کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانکاری...

{date}

بازدید معاون وزیر نفت در توسعه و مدیریت سرمایه انسانی از منطقه عملیاتی خانگیران و دیدار صمیمانه با نماینده های پرسنل رسمی، قراردادی و پیمانکار

https://icofc.ir/news/بازدید-معاون-وزیر-نفت-در-توسعه-و-مدیریت-سرمایه-انسانی-از-منطقه-عملیاتی-خانگیران-و-دیدار-صمیمانه-با-نماینده-های-پرسنل-رسمی،-قراردادی-و-پیمانکار-

منطقه عملیاتی خانگیران و دیدار صمیمانه با نماینده های پرسنل رسمی، قراردادی و پیمانکار بازدید معاون وزیر نفت در توسعه و مدیریت سرمایه انسانی از منطقه عملیاتی خانگیران و دیدار صمیمانه با نماینده های پرسنل رسمی، قراردادی و پیمانکار...

{date}

برگزاری رزمایش حفاظت از تاسیسات در منطقه عملیاتی خانگیران

https://icofc.ir/آرشیو-اخبار/رزمایش-حفاظت-از-تاسیسات-در-منطقه-عملیاتی-خانگیران-برگزار-شد

منطقه عملیاتی خانگیران rel_news با هدف پشتیبانی از استمرار تولید؛ رزمایش حفاظت از تاسیسات در منطقه عملیاتی خانگیران برگزار شد با هدف ارتقاء سطح امنیت منطقه عملیاتی خانگیران، رزمایش حفاظت از تاسیسات با مرکزیت صنایع نفت و گاز...

{date}