سال تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین گرامی باد
یکشنبه 05 تیر 1401 EN

رؤسای ستادی


بازرسی و حفاظت فنی

نام و نام خانوادگی: محمد مهدی پوینده
سمت: رئیس بازرسی و حفاظت فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
تحصیلات : کارشناس ارشد
شماره تماس: ۸۷۵۲۲۱۰۰-۰۲۱


بهداشت, ایمنی، محیط زیست،‌ پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

نام و نام خانوادگی: علیرضا قاسمی نژاد
سمت: رئیس بهداشت, ایمنی، محیط زیست،‌ پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
تحصیلات : کارشناس ارشد HSE ,کارشناس ارشد MBA
شماره تماس: ۸۷۵۲۲۱۰۴-۰۲۱


پژوهش و توسعه

نام و نام خانوادگی: سید عباس ضیائی
سمت: رئیس پژوهش و توسعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم کاربردی زمین (مهندسی نفت)
شماره تماس: ۸۷۵۲۲۵۰۰-۰۲۱


حراست

نام و نام خانوادگی: حسین نیکی اکبری
سمت: رئیس حراست شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
شماره تماس: ۸۷۵۲۳۲۰۰-۰۲۱


روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: رضا احمدزاده
سمت: رئیس روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
شماره تماس: ۸۷۵۲۳۴۱۴-۰۲۱


فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگی: کوروش کاوه بیرجندی
سمت: رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
تحصیلات : کارشناسی شیمی
شماره تماس: ۸۷۵۲۲۳۲۸-۰۲۱


مهندسی سیستمها و روشها

نام و نام خانوادگی: محمود شفیعیان
سمت: رئیس مهندسی سیستمها و روشها شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
تحصیلات :کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس: ۸۷۵۲۲۱۵۷-۰۲۱