سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها گرامی باد
دوشنبه ٢٦ مهر ١٤٠٠ EN

طرح ها و پروژه های بزرگ آتی

طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ آتي


رديف

 

عنوان پروژه

هدف

1

ميادين نفتي

توسعه ميدان نفتي سعادت آباد

افزايش توليد از 4 به 6 هزار بشكه روزانه

2

توسعه ميدان نفتي دانان

افزايش توليد از 7 به 18 هزار بشكه روزانه

3

توسعه ميدان نفتي نفت شهر

افزايش توليد از 3 به 5 هزار بشكه روزانه

4

فاز اول توسعه ميدان هاي نفتي كوه ريگ، شوروم و دودرو (رشد)

انجام مطالعات و ارزيابي اوليه مخزن، توليد 8  هزار بشكه روزانهنفت در فاز اول

5

توسعه ميدان نفتي دهلران (فاز 2)

توسعه و افزايش توليد از ميدان تا سقف 40  هزار بشكه روزانه و احداث سيستم پايلوت تزريق گاز

6

توسعه ميدان نفتي چشمه خوش (مخزن بنگستان)

توليد 18  هزار بشكه روزانه از سازند بنگستان ميدان چشمه خوش

7

توسعه ميدان نفتي سومار(فاز 1)

توليد 5  هزار بشكه روزانه نفت و انتقال به واحد بهره برداري نفت شهر

8

توسعه ميدان نفتي دالپري

افزايش ظرفيت توليد از 14 به 20 ه ب ر

9

ميادين گازي

ارزيابي و توليد زود هنگام ميدان خارتنگ

توليد 5 ميليون متر مكعب روزانه گاز

10

ارزيابي و توليد زود هنگام ميدان گردان

توليد 3 ميليون متر مكعب روزانه گاز

11

ارزيابي و توليد زود هنگام ميدان مدار

توليد 1.5 ميليون متر مكعب روزانه گاز

12

ارزيابي و توليد زود هنگام ميدان پازن

توليد 3 ميليون متر مكعب روزانه گاز

13

توسعه ميادين دي، سفيد زاخور، هالگان، سفيدباغون

توليد 32 ميليون متر مكعب روزانه گاز

12

توسعه فاز 2 ميدان آغار و توسعه پالايشگاه فراشبند

افزايش توليد 20 ميليون متر مكعب روزانه گاز

13

احداث ايستگاه تقويت فشار كنگان

نگهداشت سقف توليد 40 ميليون متر مكعب روزانه گاز

14

بازآرايي ايستگاه تقويت فشار نار

فشار افزايي گاز از 20 به 82 بار و نگهداشت سقف توليد 18 ميليون متر مكعب روزانه گاز

15

احداث ايستگاه تقويت فشار هما

فشار افزايي گاز از 50 به 120 بار و نگهداشت سقف توليد 15  ميليون متر مكعب روزانه گاز

16

احداث ايستگاه تقويت فشار وراوي

فشار افزايي گاز از 50 به 105 بار و نگهداشت سقف توليد 9  ميليون متر مكعب روزانه گاز

17

احداث مركز تفكيك تابناك

نگهداشت توليد به ميزان 35  ميليون متر مكعب روزانه گاز

18

احداث مركز تفكيك و ايستگاه تقويت فشار سرخون

فشار افزايي گاز از 25 به 65 بار و نگهداشت سقف توليد 6  ميليون متر مكعب روزانه گاز

19

توسعه ميدان گازي گشوي جنوبي و احداث پالايشگاه

توليد گاز سبك به ميزان 2/14  م م ر)، 10  ب ر) ميعانات گازي و 1200 تن گوگرد در روز

20

توسعه ميدان گازي تنگ بيجار (فاز2)

افزايش توليد تا سقف 11 ميليون متر مكعب روزانه گاز

 


میز خدمت
ریاست جمهوری
دفتر مقام معظم رهبری
شانا
شرکت ملی نفت
وزارت نفت
صندوق شکایات
معرفی شرکت
آدرس ما روی نقشه
ارسال پیام کوتاه
مدیران و روسا
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
روزنامه
خانواده