سال جهش تولید گرامی باد
دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩ EN

مدیران شرکت های تابعه


شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

نام و نام خانوادگی: سید ابوالحسن محمدی
سمت: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
تحصیلات:دکتری مدیریت منابع انسانی،کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
سوابق کاری:مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، مدیر عملیات، سرپرست مدیریت منابع انسانی،رئیس اداره مهندسی نفت و رئیس مهندسی فرآورش شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، کارشناس ارشد مهندسی فرآورش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، کارشناس مهندسی فرآورش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب


شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

نام و نام خانوادگی: علی رضائی کلج
سمت: مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب
تحصیلات: -
سوابق کاری :-


شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

نام و نام خانوادگی: فرشید خیبری
سمت: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
تحصیلات : کارشناسی مهندسی نفت
سوابق کاری: مدیر عملیات، رئیس مهندسی نفت، رئیس عملیات مهندسی مخازن شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

میز خدمت
ریاست جمهوری
دفتر مقام معظم رهبری
شانا
شرکت ملی نفت
وزارت نفت
صندوق شکایات
معرفی شرکت
آدرس ما روی نقشه
ارسال پیام کوتاه
مدیران و روسا
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
روزنامه
خانواده