سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها گرامی باد
دوشنبه ٢٦ مهر ١٤٠٠ EN

اجرا شده


طرح هاي بزرگ توسعه اي اجرا شده

رديف

 

نام پروژه

هدف پروژه

1

طرح توسعه 9 ميدان نفتي

توسعه ميدان نفتي چشمه خوش

افزايش توليد نفت تا 80  هزار بشكه روزانه

2

توسعه ميادين نفتي سروستان و سعادت آباد

توليد نفت به ميزان 15 هزار بشكه روزانه

3

توسعه ميدان نفتي پايدار و پايدار غرب بنگستان

افزايش توليد به ميزان 18 هزار بشكه روزانه

4

توسعه ميدان نفتي سركان و ماله كوه

افزايش توليد به ميزان 7 هزار بشكه روزانه

5

توسعه ميدان نفتي دهلران

افزايش توليد از 10 به 25 هزار بشكه روزانه

6

طرح توسعه ميادين نفتي ديگر

توسعه ميدان نفتي پايدار غرب آسماري

توليد نفت به ميزان 35 هزار بشكه روزانه

7

توسعه ميدان نفتي آبان

افزايش توليد نفت تا 5 هزار بشكه روزانه

 

احداث مركز تفكيك دانان

افزايش توليد نفت تا 12  هزار بشكه روزانه

8

طرح توسعه ميادين

گازي

توسعه ميادين هوش (هما، شانول و وراوي)

توليد گاز به ميزان  37.5 ميليون متر مكعب روزانه

9

توسعه ميدان تنگ بيجار(فاز1)

توليد گاز به ميزان 7 ميليون متر مكعب روزانه

10

ذخيره سازي گاز طبيعي در مخزن گازي سراجه

تزريق گاز به مخزن در ماه هاي گرم سال و توليد گاز از مخزن و تزريق مجدد آن به خط لوله سراسري گاز در ماه هاي سرد سال

11

ذخيره سازي گاز طبيعي در مخزن گازي شوريجه (فاز زودهنگام)

تزريق گاز به مخزن در ماه هاي گرم سال و توليد گاز از مخزن و تزريق مجدد آن به خط لوله سراسري گاز در ماه هاي سرد سال

12

احداث پالايشگاه پارسيان فاز 2

پالايش گاز ميادين پارسيان

13

احداث ايستگاه تقويت فشار گاز نار

تقويت فشار گاز ميدان نار جهت توليد حداكثر گاز از ميدان

میز خدمت
ریاست جمهوری
دفتر مقام معظم رهبری
شانا
شرکت ملی نفت
وزارت نفت
صندوق شکایات
معرفی شرکت
آدرس ما روی نقشه
ارسال پیام کوتاه
مدیران و روسا
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
روزنامه
خانواده