حماسه فرهاد:احداث ۳۵ کیلومتر جاده دسترسی خطوط لوله جریانی چاه‌ها در فاز ۲ تنگ بیجار (1399/06/04)


00:00


احداث ۳۵ کیلومتر جاده دسترسی خطوط لوله جریانی چاه‌ها و موقعیت حفاری در فاز ۲ تنگ بیجار