سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها گرامی باد
دوشنبه ٢٦ مهر ١٤٠٠ EN

پژوهش و توسعه

در شركت ملي نفت ايران با بيش از يكصد سال سابقه در سال 78 مديريت پژوهش و فناوري متولد شد كه همزمان با شكل گيري اين مديريت در اكثر شركتهاي تابعه شركت ملي اداره اي تحت عنوان اداره پژوهش و توسعه ايجاد گرديد . در شركت نفت مناطق مركزي نيز اين اداره در سال 78 همراه با تأسيس شركت ايجاد شد و از نظر سازماني زير نظر مديرعامل فعاليت خود را در قالب سياستهاي ابلاغي شركت ملي و مديريت پژوهش و فناوري در اين حوزه آغاز نمود .

اهداف و سياستها:

هدف از تأسيس اين اداره در شركت نفت مناطق مركزي همچون حل مشكلات صنعت ، ايجاد زمينه هاي رشد خلاقيت و نوآوري در صنعت ، بكارگيري پتانسيل تحقيقاتي كشور ( اعم از دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي ) در تهيه و ارتقاء تكنولوژيها و فناوريهاي مورد نياز صنعت مي باشد كه خود زمينه اي براي رشد همه جانبه مي باشد .ساز و كار اجرايي


1- كميته هاي تخصصي:

تركيب اعضاء :

اين كميته ها داراي رئيس كميته كه به پيشنهاد رئيس پژوهش و موافقت مديرعامل بمدت 2 سال منصوب مي گردند و اعضاء آن از افراد با تجربه صنعت كه داراي تحصيلات عاليه مي باشند و همچنين تعدادي از اساتيد دانشگاه با هماهنگي دو طرفه رئيس پژوهش و رئيس كميته مربوطه انتخاب مي گردند .

وظايف كميته :

1- تعريف عناوين پروژه هاي پژوهشي كاربردي با توجه به مشكلات موجود در صنعت و يا براي ايجاد و ارتقاء فناوري مورد نياز صنعت

2- تهيه شرح كار پروژه هاي پژوهشي در قالب RFP

3- ارزيابي پيشنهادات پژوهشي رسيده از دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي

4- نظارت بر اجراي پروژه هاي پژوهشي

5- بكارگيري نتايج پروژه هاي انجام شده و ارائه بازخورد جهت ارتقاء كيفيت پروژه ها در اين راستا در شركت نفت مناطق مركزي چهارده كميته تخصصي بنامهاي مخازن، پتروفيزيك، حفاري فرآورش، مهندسي بهره برداري، زمين شناسي، ژئوفيزيك بازرسي فني و حفاظت صنعتي، ايمني، منابع انساني، مهندسي ساختمان و كميته هاي تخصصي شركتهاي تابعه شرق، غرب و زاگرس جنوبي تشكيل شده است.


2- شوراي پژوهش :

در شركت نفت مناطق مركزي شوراي پژوهش متشكل از مديرعامل قائم مقام مديرعامل، مديران ستاد و مديران عامل شركتهاي تابعه و يا نمايندگان آنها و 2 تن از اعضاء هيئت علمي دانشگاهها مي باشد که وظايف زير را بر عهده دارد:

1- تصويب پروژه هاي پژوهشي شامل موضوع و بودجه پروژه

2- تصويب نقشه راه علم و فناوري شرکت متناسب با برنامه هاي توسعه اي ميادين

3- بررسي و تائيد برنامه راهبردي بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت

4- تصويب مقررات و ساز و کارهاي لازم جهت تسهيل و روان سازي فعاليتهاي پژوهشي

سایت پژوهش و توسعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

میز خدمت
ریاست جمهوری
دفتر مقام معظم رهبری
شانا
شرکت ملی نفت
وزارت نفت
صندوق شکایات
معرفی شرکت
آدرس ما روی نقشه
ارسال پیام کوتاه
مدیران و روسا
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
روزنامه
خانواده