سال جهش تولید گرامی باد
شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٩ EN

مدیران شرکت های تابعه


شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

نام و نام خانوادگی: سید ابوالحسن محمدی
سمت: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
تحصیلات:کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
سوابق کاری:مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، مدیر عملیات، رئیس اداره مهندسی نفت و رئیس مهندسی فرآورش شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی،


شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

نام و نام خانوادگي: سعید ناصری پور
سمت: مدير عامل شركت بهره برداری نفت و گاز غرب
تحصیلات: كارشناسی ارشد مهندسی شيمی
سوابق کاری :رئیس مهندسی فرآورش و رئیس مهندسی نفت شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب


شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

نام و نام خانوادگی: فرشید خیبری
سمت: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
تحصیلات : کارشناسی مهندسی نفت
سوابق کاری: مدیر عملیات، رئیس مهندسی نفت، رئیس عملیات مهندسی مخازن شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

میز خدمت
ریاست جمهوری
دفتر مقام معظم رهبری
شانا
شرکت ملی نفت
وزارت نفت
معرفی شرکت
آدرس ما روی نقشه
ارسال پیام کوتاه
مدیران و روسا
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
روزنامه
خانواده