سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
چهارشنبه 17 خرداد 1402 EN
  • 1401/03/01 - 08:13
  • تعداد بازدید خبر : 244
  • زمان مطالعه: 2 دقیقه

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای) شماره خ‌ن‌م/704-1401 مربوط به خرید 10 مجموعه تجهیزات سر چاهی CASING HEAD NO.8 به همراه خدمات نصب مورد نیاز اداره حفاری تحت تقاضای شماره SHP-3191004220 شماره سامانه ستاد: 2001093221000020

متن صوتی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به صورت مناقصه عمومی (دومرحله‌ای) به شرکت‌های واجد شرایط، واگذار نماید.

 

الف) شرح مختصر کار

خرید 10 مجموعه تجهیزات سر چاهی CASING HEAD NO.8 به همراه خدمات نصب مورد نیاز اداره حفاری تحت تقاضای شماره
SHP-3191004220

 

ب) مدت و محل اجرای قرارداد

مدت قرارداد 24 ماه پس از ابلاغ سفارش به فروشنده (تحویل کالا حداکثر 9 ماه (طبق پیشنهاد فنی مناقصه‌گر برنده) از زمان ابلاغ شروع به کار و مابقی زمان قرارداد جهت انجام خدمات نصب طبق جدول زمان‌بندی نیاز کارفرما) می‌باشد.

تحویل استان تهران، شهر ری، انبار شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و نصب در کلیه مناطق عملیاتی تحت پوشش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

 

ج) شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی)

ارائه مدارک استعلام ارزیابی کیفی من‌ جمله شرایط و مدارک اعلام شده زیر جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

  1. -   داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت شامل: آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی، اساسنامه، آخرین تغییرات، کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت، آدرس دقیق پستی، تلفن ثابت و نمابر (فکس).
  2. -      داشتن صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی 1399 و ارائه مدارک جهت ارزیابی توان مالی.
  3. -      داشتن توانائی ارائه ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 150ر294ر989ر4 ریال به ‌عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه).
  4. -      عضویت در سامانه ستاد و داشتن گواهی امضای الکترونیکی و تکمیل فرم استعلام ارزیابی کیفی موجود در سایت WWW.SETADIRAN.IR
  5. -      قیمت‌ها می‌بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

 

د) مهلت و محل مراجعه متقاضیان

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه، تأیید فهرست مناقصه‌گران دارای صلاحیت، ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 1456-021 و اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر شهرستانها در سامانه WWW.SETADIRAN.IR بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه‌گر موجود است.

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 16/03/1401 و آخرین مهلت ثبت و بارگذاری اطلاعات فراخوان و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی این مناقصه تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 30/03/1401 می‌باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن‌های 87524423-(021) (تدارکات کالا) و 87521045- (021) (کمیته فنی بازرگانی) تماس حاصل نمایند.

  • گروه خبری : مناقصه
  • کد خبر : 15023
کلمات کلیدی

فایل ها

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید