سال تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین گرامی باد
دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 EN
 • 1400/12/22 - 12:53
 • تعداد بازدید خبر : 162
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای) شماره خ‌ن‌م/709-1400 مربوط به خرید 55 مجموعه تجهیزات سر چاهی AG (H) 10K به همراه خدمات نصب مورد نیاز اداره حفاری تحت تقاضای شماره SHP-3194104120 شماره سامانه ستاد: 2000093221000082

متن صوتی

 

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به صورت مناقصه عمومی (دومرحله‌ای) به شرکت‌های واجد شرایط، واگذار نماید.

 

الف) شرح مختصر کار

خرید 55 مجموعه تجهیزات سر چاهی AG (H) 10K به همراه خدمات نصب مورد نیاز اداره حفاری تحت تقاضای شماره SHP-3194104120

 

ب) مدت و محل اجرای قرارداد

مدت قرارداد 36 ماه پس از ابلاغ سفارش به فروشنده (تحویل کالا حداکثر 9 ماه (طبق پیشنهاد فنی مناقصه‌گر برنده) از زمان ابلاغ شروع به کار و مابقی زمان قرارداد جهت انجام خدمات نصب طبق جدول زمان‌بندی نیاز کارفرما) می‌باشد.

تحویل استان تهران، شهر ری، انبار شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و نصب در کلیه مناطق عملیاتی تحت پوشش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

 

ج) شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی)

ارائه مدارک استعلام ارزیابی کیفی من‌ جمله شرایط و مدارک اعلام شده زیر جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

 1. -   داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت شامل: آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی، اساسنامه، آخرین تغییرات، کُد اقتصادی و شناسه ملی شرکت، آدرس دقیق پستی، تلفن ثابت و نمابر (فکس).
 2. -      داشتن صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی 1399 و ارائه مدارک جهت ارزیابی توان مالی.
 3. -      داشتن توانائی ارائه ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 637ر500ر690ر79 ریال به ‌عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه).
 4. -      عضویت در سامانه ستاد و داشتن گواهی امضای الکترونیکی و تکمیل فرم استعلام ارزیابی کیفی موجود در سایت WWW.SETADIRAN.IR
 5. -      قیمت‌ها می‌بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

 

د) مهلت و محل مراجعه متقاضیان

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه، تأیید فهرست مناقصه‌گران دارای صلاحیت، ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 1456-021 و اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر شهرستانها در سامانه WWW.SETADIRAN.IR بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه‌گر موجود است.

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 20/01/1401 و آخرین مهلت ثبت و بارگذاری اطلاعات فراخوان و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی این مناقصه تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 04/02/1401 می‌باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن‌های 87524423-(021) (تدارکات کالا) و 87521045- (021) (کمیته فنی بازرگانی) تماس حاصل نمایند.

 • گروه خبری : مناقصه
 • کد خبر : 14883
کلمات کلیدی
 روابط عمومی
خبرنگار

روابط عمومی

فایل ها

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید