سال تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین گرامی باد
پنجشنبه 20 مرداد 1401 EN
  • 1401/03/02 - 11:04
  • تعداد بازدید خبر : 280
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره م م ن/4475-1401 مربوط به پروژه تکمیل احداث موقعیت و جاده دسترسی چاه E015N سومار(به صورت C) شماره ثبت در سامانه ستاد: 2001093221000002

متن صوتی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (سهامی خاص) درنظر دارد موضوع مناقصه فوق­ الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ­ای) به شرکت­های واجد شرایط، واگذار نماید.

الف) شرح مختصر کار

پروژه فوق الذکرمختصراً شامل: محوطه سازی محل چاه، احداث جاده دسترسی به محل چاه، احداث سلر چاه(حوضچه) ومحوطه بتنی پیرامون آن، احداث گودال آب و گل و ایزولاسیون آن، احداث گودال سوخت و جاده دسترسی به محل آن، تهیه، حمل و احداث خط لوله آتش، حمل و نصب لولهکنداکتور و نیز تهیه، حمل و نصب لوله زهکشی می باشد.

ب) مدت، محل و برآورد اولیه اجرای کار

مدت اجرای پروژه 3(سه) ماه بوده و برآورد تقریبی اجرای کار -/ 362ر918ر109ر166ریال و محل اجرای پروژه واقع در استان کرمانشاه، منطقه عملیاتی سومار می­باشد.

ج) شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی)

  1. -  داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت شامل: اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی تأسیس شرکت و آخرین تغییرات آن،  کُد اقتصادی و شماره شناسه ملی شرکت، آدرس دقیق پستی، تلفن ثابت و نمابر (فکس).
2- داشتن گواهینامه صلاحیت و ظرفیت آزاد حداقل در پایه5رشته راه و ترابری طبق سایت پیمانکاران تأیید صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه کشور.

3-داشتن گواهینامه معتبر تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی

4- داشتن صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی1399  .    

5- داشتن توانائی ارایه ضمانتنامه بانکی به مبلغ 000ر199ر222ر7 ریال به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار.

6-  عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) و دارا بودن گواهی امضاء الکترونیکی و تکمیل فرم استعلام ارزیابی کیفی موجود در سایت www.setadiran.ir   

د) مهلت و محل مراجعه متقاضیان

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مناقصه گران دارای صلاحیت، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاءالکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 1456 و اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر استانها در سامانه www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر " موجود است. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد تا ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 16/03/1401 و آخرین مهلت ثبت و بارگذاری اطلاعات فراخوان و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی این مناقصه ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 30/03/1401 می باشد.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 87524432-021 تماس حاصل نمایند.

  • گروه خبری : مناقصه
  • کد خبر : 15032
کلمات کلیدی
  روابط عمومی
خبرنگار

روابط عمومی

فایل ها

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید