28 فروردین 1403
جهش تولید با مشارکت مردم
  • 1402/08/29 - 11:51
  • تعداد بازدید خبر : 959
  • زمان مطالعه: 7 دقیقه

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره م م ن/4819-1402 مربوط به پروژه طراحی, تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی میدان خارتنگ به همراه ایستگاهها توپک خط لوله 42 اینچ میدان کنگان (بصورت EPC) شماره ثبت در سامانه ستاد: 2002093221000062

متن صوتی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (سهامی خاص) درنظر دارد موضوع مناقصه فوق ­الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ­ای) به شرکت­های واجد شرایط، واگذار نماید.

الف) شرح مختصر کار

پروژه فوق الذکر مختصرا شامل طراحی, تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی 8 حلقه چاه و چند راهه اقماری میدان خارتنگ به همراه ایستگاههای ارسال کننده و دریافت کننده توپک خط لوله 42 اینچ میدان کنگان(مربوط به 5 کیلومتر ابتدایی آن, بهسازی و آسفالت جاده دسترسی به میدان به طول تقریبی 17 کیلومتر) خواهد بود.

ب)  مدت ، محل و برآورد اجرای پروژه

مدت اجرای پروژه 792 روز بوده و برآورد تقریبی اجرای کار541ر849ر945ر379ر15 ریال و 730ر889ر1 یورو و محل اجرای پروژه واقع در استان بوشهر ، منطقه عملیاتی خارتنگ و کنگان می­باشد.

ج) شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی)

1)داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت شامل: اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی تأسیس شرکت و آخرین تغییرات آن،  کد اقتصادی و شماره شناسه ملی شرکت، آدرس دقیق پستی، تلفن ثابت و نمابر (فکس).

2)متقاضیان به دو صورت زیر می‌توانند در این مناقصه شرکت نمایند:

 

 2-1  به صورت مستقل، با دارا بودن گواهینامه صلاحیت معتبر و ظرفیت آزاد در رشته طرح و ساخت صنعتی در رشته نفت و گاز نوع یک مندرج در سایت پیمانکاران تأیید صلاحیت شده -سازمان برنامه و بودجه کشور

2-2) به صورت گروه مشارکت با شرایط زیر:

1-2-2) گروه مشارکت می بایست متشکل از یک مشاور و یک پیمانکار باشد.

2-2-2) برای مشاور دارا بودن گواهینامه صلاحیت معتبر پایه یک مشاور درگروه مطالعات نفت وگاز با تخصص واحدهای پالایشگاه نفت،گاز و صنایع پتروشیمی و یا خطوط انتقال نفت و گاز و یا تأسیسات بالادستی رو زمینی مندرج در سایت پیمانکاران و مشاوران تأیید صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی ‌می‌باشد.

3-2-2) برای پیمانکار گروه مشارکت، داشتن گواهینامه صلاحیت معتبر پایه یک و ظرفیت آزاد در رشته نفت و گاز و یا داشتن گواهینامه صلاحیت معتبر نوع یک در رشته طرح و ساخت صنعتی در رسته نفت و گاز الزامی ‌می‌باشد.

4-2-2) هر عضو گروه مشارکت می‌بایست، دارای ظرفیت آزاد از نظر تعداد کار نیز باشد و آزاد بودن ظرفیت یکی از اعضاء کافی نمی‌باشد. همچنین، ارسال گزارش خوداظهاری توسط متقاضی بابت ظرفیت آزاد الزامی‌است.

5-2-2) گروه مشارکت با بیش از دو عضو واجد صلاحیت جهت شرکت در این مناقصه نمی‌باشد.

6-2-2) هریک از مناقصه‌گران حاضر در این مناقصه، فقط مجاز به عضویت در یک گروه مشارکت می‌باشند. در غیر این صورت کل گروه مشارکت از ارزیابی کیفی حذف می‌گردد.

7-2-2) هریک از اعضای گروه مشارکت بایستی به تنهایی دارای گواهینامه صلاحیت معتبر از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند در غیر این صورت ارزیابی کیفی صورت نمی گیرد و کل گروه مشارکت رد کیفی می‌گردد.

8-2-2) هر یک از اعضای گروه مشارکت می بایست حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 60 را کسب نمایند, در غیر اینصورت گروه مشارکت از فرآیند ارجاع کار حذف خواهد شد.

تبصره1 -مجموع ظرفیت آزاد مالی پیمانکار و مشاور نباید از برآورد اولیه مناقصه کمتر باشد. همچنین، ارسال گزارش خوداظهاری توسط متقاضی بابت ظرفیت آزاد الزامی‌است.

تبصره 2-هر یک از مناقصه گرانی که با شرکت نفت مناطق مرکزی ایران قرارداد EPC در جریان دارند امکان شرکت در در این مناقصه را ندارند.

 

تبصره 3-برای هریک از مناقصه‌گران در صورت شرکت در مناقصه به صورت گروه مشارکت، امکان حضور به صورت مستقل (و یا بالعکس) وجود ندارد.

 

تبصره 4-دارا بودن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی معتبر پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پیمانکار (عضو گروه مشارکت و یا به صورت مستقل) الزامی‌است.

تبصره5-جهت شرکت در مناقصه به صورت گروه مشارکت  (مشارکت مدنی)رعایت موارد ذیل الزامی‌می‌باشد.

*ارائه موافقتنامه پیشنهاد مشترک (مشارکت نامه) که باید شامل رئوس مربوط به تعیین رهبر گروه همکاری (عامل)، تاسیس کارگروه عملیاتی متشکل از نمایندگان مناقصه‌‌گران، صلاحیت‌های کارگروه عملیاتی مذکور و شرح وظایف هر یک از طرفین در مناقصه، مسئولیت انفرادی و تضامنی طرفین موافقتنامه نسبت به کارفرما و عدم هرگونه مسئولیت و تعهد کارفرما در رابطه با اجرای موافقتنامه مشترک باشد، به همراه فرم استعلام ارزیابی کیفی الزامی بوده و مفاد آن می بایست به تایید کارفرما برسد. در صورت عدم ارائه مشارکت نامه و یا عدم تایید مفاد آن توسط کارفرما گروه مشارکت از فرآیند مناقصه حذف می گردد. در صورت برنده شدن گروه مشارکت (مشارکت مدنی) شرکت های مزبور در مقابل کارفرما منفرداً، مشترکاً و متضامناً مسئول هستند (در هر صورت مسئولیت هر یک از اعضای گروه مشارکت در مقابل کارفرما بابت هر یک و کلیه تعهدات قراردادی انفرادی و تضامنی است.) پس از برنده شدن و قبل از واگذاری قرارداد ارائه موافقت نامه مشارکت مدنی (مشارکت نامه) به تفصیل و با ثبت در دفتر اسناد رسمی‌الزامی‌است. اعتبار و نفوذ موافقتنامه مذکور صرفا منوط به موافقت کارفرما با مفاد آن است و موجد هیچگونه تعهد و مسئولیتی برای کارفرما در رابطه قراردادی طرفین مشارکت نبوده و طرفین آن کارفرما را از هر گونه مسئولیت قراردادی یا غیرقراردادی مبری می‌نمایند. تایید مزبور هیچ گونه رابطه قراردادی را بین کارفرما و طرفین گروه مشارکت در رابطه با موافقت نامه گروه مشارکت ایجاد نمی‌کند و مسئولیت های  پیمانکاران را در قبال کارفرما تغییر نداده و تقلیل نمی‌دهد.

*ارائه کلیه تضامین مربوط به فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات و پیش پرداخت، بر عهده رهبر گروه مشارکت (که در مشارکت‌نامه بند یک فوق مشخص و ارائه شده و مورد تایید کارفرما می‌باشد) خواهد بود.

* شرکت کنندگان درمناقصه مجاز به تغییر در شرکت های گروه مشارکت معرفی شده در مرحله ارزیابی کیفی و در هیچ یک از مراحل بعدی (ارزیابی مالی و انعقاد قرارداد و در حین اجرای کار) نمی‌باشند و در صورت تغییر هریک ازشرکتها و گروه،کارفرما می تواند گروه مشارکت را از روند مناقصه کنار گذاشته و حذف نماید و چنانچه تغییر اعضا بعد از انعقاد قرارداد و یا در حین اجرا باشد کارفرما می‌تواند نسبت به فسخ با ضبط تضمین انجام تعهدات و یا ادامه قرارداد اقدام نماید. ارائه کلیه تضامین مربوط به مناقصه بر عهده رهبر گروه مشارکت می‌باشد.

 *لازم است رهبر گروه مشارکت اسناد مناقصه را دریافت و نسبت به اعلام آمادگی اقدام نماید.

تبصره6-داشتن صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی  1400 یا 1401 برای همه اعضای گروه مشارکت الزامی است.

*همچنین شرکت کنندگان می بایست نسبت به ثبت نام در سامانه جامع تجارت ایران(جام) به نشانی ntsw.ir به منظور فراهم نمودن امکان استعلام و تعیین اصالت صورت­های مالی حسابرسی شده مناقصه­گران از سامانه پـردیس اقدام نمایند.

3)داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ 724ر907ر876ر198 ریال به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

* سایر شرایط خصوصا توضیحات مربوط به گروه مشارکت در فرم استعلام ارزیابی کیفی به صورت مشروح لحاظ گردیده است.

4) عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) و دارا بودن گواهی امضاء الکترونیکی و تکمیل فرم استعلام ارزیابی کیفی موجود در سایت www.setadiran.ir 

د) مهلت و محل مراجعه متقاضیان

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مناقصه گران دارای صلاحیت، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاءالکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 1456 و اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر استانها در سامانه www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر " موجود است. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد تا ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ  08/09/1402  و آخرین مهلت ثبت و بارگذاری اطلاعات فراخوان و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی این مناقصه تا ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ  22/09/1402  می باشد.

خاطرنشان می سازد " پیشنهاد قیمت ها می­بایست متناسب با کالای ساخت داخل و با لحاظ کیفیت ارائه گردد. "
درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن­  87524432 تماس حاصل نمایند.

  • گروه خبری : مناقصه
  • کد خبر : 15894
کلمات کلیدی
  روابط عمومی
خبرنگار

روابط عمومی

فایل ها

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

تنظیمات قالب