31 تیر 1403
جهش تولید با مشارکت مردم
  • 1403/02/25 - 16:00
  • تعداد بازدید خبر : 542
  • زمان مطالعه: 2 دقیقه

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره م م ن/4746-1402 ت1 مربوط به پروژه احداث زیر ساخت سیستم مخابراتی مرکز تفکیک دانان (به صورت PC) شماره ثبت در سامانه ستاد: 2003093221000008

متن صوتی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (سهامی خاص) درنظر دارد موضوع مناقصه فوق ­الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله­ ای) از طریق استعلام ارزیابی کیفی به شرکت­های واجد شرایط واگذار نماید.

الف) شرح مختصر کار

پروژۀ فوق الذکر مختصراً شامل:  احداث زیر ساخت سیستم مخابراتی مرکز تفکیک دانان جهت تامین ارتباطات تلفنی و دیتا و پوشش بیسیم میدان نفتی دانان می‌باشد.

ب) مدت، محل و برآورد اولیه اجرای کار

مدت اجرای پروژه 544 روز بوده و برآورد تقریبی اجرای کار  -/ 201ر906ر065ر72ریال و محل اجرای پروژه واقع در استان ایلام، منطقه عملیاتی دانان می­باشد.

ج) شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی)

1- داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت شامل: اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی تأسیس شرکت و آخرین تغییرات آن،  کد اقتصادی و شماره شناسه ملی شرکت، آدرس دقیق پستی، تلفن ثابت و نمابر

2- داشتن گواهینامه معتبر و ظرفیت آزاد حداقل در پایه 5 رشته ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق سایت پیمانکاران تأیید صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه کشور

3-داشتن گواهینامه معتبر تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی

4- داشتن توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی به مبلغ  310ر295ر603ر3ریال به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

5-  عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) و دارا بودن گواهی امضاء الکترونیکی و تکمیل فرم استعلام ارزیابی کیفی موجود در سایت www.setadiran.ir  

 

د) مهلت و محل مراجعه متقاضیان

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مناقصه گران دارای صلاحیت، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاءالکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 1456 و اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر استانها در سامانه www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر " موجود است. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد تا ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 06/03/1403 و آخرین مهلت ثبت و بارگذاری اطلاعات فراخوان و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی این مناقصه تا ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 20/03/1403 می باشد.

 

 

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن  87524432-021 تماس حاصل نمایند.

  • گروه خبری : مناقصه
  • کد خبر : 16141
کلمات کلیدی
  روابط عمومی
خبرنگار

روابط عمومی

فایل ها

تنظیمات قالب