31 تیر 1403
جهش تولید با مشارکت مردم
  • 1403/04/03 - 13:59
  • تعداد بازدید خبر : 177
  • زمان مطالعه: 2 دقیقه

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ا ی) شماره م م ن/ 5027-1403 مربوط به تأمین سیستم ارتباط ماهواره¬ای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران شماره ثبت در سامانه ستاد: 2003093221000012

متن صوتی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (سهامی خاص) درنظر دارد موضوع مناقصه فوق ­الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی( یک مرحله­ ا ی) به شرکت­های واجد شرایط، واگذار نماید.

الف) شرح مختصر کار

پروژۀ فوق الذکر مختصراً مربوط به تأمین سیستم ارتباط ماهواره­ای شرکت نفت مناطق مرکز ی ایران می باشد.

ب) مدت، محل و برآورد اولیه اجرای کار

  1.  مدت اجرای خدمات 730 روز  و برآورد پروژه 447ر195ر083ر146 ریال و محل اجرای خدمات منطقه عملیاتی خانگیران، نفت شهر، چشمه خوش، سراجه قم، تنگ بیجار، مناطق زاگرس جنوبی و آذر و سایر مناطق عملیاتی می باشد.

ج) شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی)

1-داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت شامل: آگهی روزنامه رسمی، اساسنامه، آخرین تغییرات، کد اقتصادی وشناسه ملی شرکت، آدرس دقیق پستی، تلفن ثابت و نمابر(فکس).

2- دارا بودن گواهینامه پروانه ارائه خدمات دسترسی ماهواره­ا ی(SAP) از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

3- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی معتبر پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4- دارا بودن مجوزهای امنیتی از حراست شرکت ملی نفت ایران

5- داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی 773ر159ر304ر7 ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه

6- عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستــاد) و دارا بودن گواهی امضاء الکترونیکی و تکمیل فرم استعلام ارزیابی کیفی موجود در سایت www.setadiran.ir

 

د) مهلت و محل مراجعه متقاضیان

 کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مناقصه گران دارای صلاحیت، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاءالکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 1456 و اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر استانها در سامانه www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر " موجود است. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد ساعت 10:00 صبح روز    سه­شنبه مورخ 12/04/1403 و آخرین مهلت ثبت و بارگذاری اطلاعات فراخوان و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی این مناقصه ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 27/04/1403 می­باشد.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن87524443 تماس حاصل نما یند.

  • گروه خبری : مناقصه
  • کد خبر : 16180
کلمات کلیدی
  روابط عمومی
خبرنگار

روابط عمومی

فایل ها

تنظیمات قالب