سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
شنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٧ EN

ادارات کالا

معرفي اداره هاي مديريت تداركات و عمليات كالا

1) اداره سفارشات و كنترل موجودي
كنترل موجودي كالا در انبارها و برنامه ريزي مدون در نگهداري حداقل موجودي متناسب با احتياجات و فعاليت ها و سفارش و تامين كالاي مورد نياز از منابع داخلي و خارجي ، بررسي بودجه و اطمينان از اعتبار بر عهده اين اداره است.

2) اداره خريد
بررسي و اقدام در مورد درخواست هاي خريد مربوط به عمليات جاري و پروژه ها و برنامه ريزي جهت تامين هرچه سريعتر آنها با توجه به قانون برگزاري مناقصات از وظايف اين اداره است.

3) اداره شناسايي و بررسي منابع
بررسي، شناسايي و تأييد شركت هاي متقاضي ورود به ليست منابع و شناسايي سازندگان داخلي و معرفي به اداره خريد بر عهده اين اداره است.

4) اداره عمليات كالا
حوزه فعاليت اداره عمليات در خصوص نگهداري كالا در دو دسته كالاي حفاري و طرح هاي مديريت مهندسي و ساختمان است. انبارهاي نگهداري كالا آنها شامل انبارهاي ري، خانگيران، چشمه خوش، آغار و دالان است. نگهداري و ارسال بموقع كالا و مواد در بخش‌هاي حفاري و طرح‌هاي پروژه بعهده اين اداره است. تحويل كالاي پروژه ها از پيمانكاران PC و نگهداري و تحويل و توزيع بين پروژه ها، صدور رسيد كالا جهت انجام پرداخت مالي از ديگر وظايف مهم اداره عمليات كالا است.
انجام امور گمركي و ترخيص كالاهاي خريداري شده از ديگر وظايف اداره عمليات است.

5) اداره طبقه بندي كالا
وظيفه نظارت و حفظ رعايت دستور العمل هاي پشتيباني از سيستم يكنواخت كالا بعلاوه اختصاص كدهاي استاندارد و طبقه بندي اقلام كالائي بعهده اين اداره است.

6) اداره كالاي طرح ها
مسئوليت نظارت بر اجراي پروژه هاي PC كه توسط مديريت مهندسي و ساختمان انجام مي‌شود. تصفيه و بالانس كالاي پيمانكاران، تأييديه كالاهايي كه در پروژه ها نصب مي‌گردد بعهده اين اداره است.
در واقع اين اداره حلقه ارتباطي بين مديريت مهندسي و ساختمان و مديريت تداركات و انبارهاي عمليات كالا است.

7) اداره بازرسي و شمارش كالا
در مديريت با اين وسعت و انبارهاي پراكنده، بررسي وضعيت و كميت كالائي كه در انبارها نگهداري مي شود بعهده اين اداره است. در واقع كليه انبارهاي شركت نفت مناطق مركزي ايران اعم از ستاد و شركت هاي بهره برداري توسط اداره بازرسي و شمارش كالا در طول سال مورد بازرسي قرار مي گيرد و گزارش آنها به مديران عامل شركت ها ارائه مي‌گردد.

 

ریاست جمهوری
دفتر مقام معظم رهبری
شانا
شرکت ملی نفت
وزارت نفت
معرفی شرکت
آدرس ما روی نقشه
ارسال پیام کوتاه
مدیران و روسا
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
روزنامه
rss
خانواده