سال رونق تولید گرامی باد
شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨ EN
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران گفت: با روشن شدن وضعیت مناقصه، به زودی ۸ قرارداد نگهداشت و افزایش توان تولید نفت امضا می شود.
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق : در پاییز امسال دو چاه جدید در منطقه عملیاتی خانگیران عملیاتی می‌شود و بیش از ۲.۵ میلیون متر مکعب به ظرفیت برداشت روزانه گاز این شرکت اضافه خواهد شد.
مدیر منابع انسانی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق از صدور مجوز ساخت ۶ مدرسه در شهرک‌های نفتی سرخس خبر داد و گفت: افزایش رضایت شغلی کارکنان، اولویت نخست این شرکت در حوزه منابع انسانی است.
با اجرای پروژه طراحی، نصب و راه‎اندازی سیستم آشکارساز آتش و گاز (F&G)، توسط متخصصان اداره HSE، ضمن افزایش ضریب ایمنی، حدود ١٠ میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی در شرکت بهره‎ برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی حاصل شد.
وزیر نفت گفت: نمی‌خواهیم رجزخوانی کنیم و یا بگوییم چه کارهایی انجام داده‌ایم؛ اما ما نشان داده‌ایم که آمریکا نمی‌تواند صادرات نفت ایران را صفر کند. تحریم‌ها صنعت نفت ایران را متوقف نکرده است؛ ما فعالیم. ما زنده‌ایم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: شرکت های ایرانی تجربه، دانش فنی و تخصص لازم را برای اجرای پروژه های نفت و گاز دارند.

آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای با ارزيابی كيفی به شماره 543 /98 و موضوع مناقصه: سرويس، تعمير و نگهداری پيشگيرانه و اقتضايی تأسيسات برق در مناطق عملياتي-شركت بـهره برداری نفت و گاز غرب

آگهی مناقصه عمومي (يك مرحله ای) شماره م م ن /98/008 مربوط به حمل و جابجايی كالا و مواد حفاری جهت پشتيبانی دكل ها و انبارهای حفاری شركت نفت مناطق مركزی ايران

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله ای) شماره م م ن / 004 /98 مربوط به انجام خدمات انبارداري، امور بازرگاني و ترخيص و امور گمركي مورد نياز شركت نفت مناطق مركزي ايران

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 541 /98 و موضوع مناقصه: (تجديد مناقصه 519 /98) خريد LINE PIPE - شركت بـهره برداري نفت و گاز غرب

آگهي خريد خدمات مشاور به شماره م م ن /005 /98 مربوط به تأمين خدمات مشاور مورد نیاز در زمینه طراحی، مهندسی و نظارت بر عملیات حفاری و تعمیر چاهها جهت نگهداشت تولید کلیه میادین نفتی و گازی تحت نظارت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

ریاست جمهوری
دفتر مقام معظم رهبری
شانا
شرکت ملی نفت
وزارت نفت
معرفی شرکت
آدرس ما روی نقشه
ارسال پیام کوتاه
مدیران و روسا
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
روزنامه
rss
خانواده