12 آذر 1402
نسخه آزمایشی
اعضا هیات مدیره, مدیران و مشاوران
مدیرعامل
مهدی حیدری
سمت :
مدیرعامل
تحصیلات :
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
پست الکترونیک :
m.heidari@icofc.ir
تلفن :
87523500
سوابق :
قائم‌مقام مدیر مهندسی شرکت نفت و گاز پارس و مسئول کانون تفکر جوانان شرکت ملی نفت ایران
اعضا هیات مدیره, مدیران و مشاوران
رئیس هیات مدیره و مشاور مدیرعامل در امور طرح ها
پیمان ایمانی
سمت :
رئیس هیات مدیره و مشاور مدیرعامل در امور طرح ها
تحصیلات :
کارشناسی ارشد مهندسی مخازن
پست الکترونیک :
p.eimani@icofc.ir
تلفن :
87524295
سوابق :
مدیر مهندسی و ساختمان, سرپرست مهندسی و ساختمان طرحها، سرپرست مهندسی نفت طرحها، رئیس خدمات فنی مهندسی و ساختمان، مجری طرح توسعه ۱۶ میدان نفتی و رئیس مهندسی و اجرای طرحهای عمده مدیریت مهندسی و ساختمان در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
اعضا هیات مدیره, مدیران و مشاوران
عضو اصلی هیات مدیره و مدیر امور مالی
جعفر فیض ثانی
سمت :
عضو اصلی هیات مدیره و مدیر امور مالی
تحصیلات :
کارشناسی ارشد حسابداری
پست الکترونیک :
j.feizsany@icofc.ir
تلفن :
87523230
سوابق :
رئیس حسابداری و رئیس سندرسی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
اعضا هیات مدیره, مدیران و مشاوران
مدیر امور حقوقی و پیمان ها
عبدالرحیم رئیسی
سمت :
مدیر امور حقوقی و پیمان ها
تحصیلات :
کارشناسی ارشد
پست الکترونیک :
@icofc.ir
تلفن :
87520
سوابق :
اعضا هیات مدیره, مدیران و مشاوران
عضو اصلی هیات مدیره و مدیر امورفنی
سید محمود میرباقری
سمت :
عضو اصلی هیات مدیره و مدیر امورفنی
تحصیلات :
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مخازن هیدروکربوری
پست الکترونیک :
@icofc.ir
تلفن :
87520
سوابق :
مدیر امور فنی زاگرس جنوبی, مدیرعملیات زاگرس جنوبی
اعضا هیات مدیره, مدیران و مشاوران
دبیر هیات مدیره، مشاور و رئیس دفتر مدیرعامل
حسین شعاعی
سمت :
دبیر هیات مدیره، مشاور و رئیس دفتر مدیرعامل
تحصیلات :
مهندسی نفت (PUT), کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
پست الکترونیک :
h.shoaei@icofc.ir
تلفن :
87523501
سوابق :
رئیس ایستگاه آتش نشانی
تنظیمات قالب