سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
سه شنبه 16 خرداد 1402 EN

معرفی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شركت نفت مناطق مركزي ايران كه در سال 1377تاسيس گرديده، يكي از پنج شركت توليدي نفت و گاز و دومين شركت توليد كننده گاز كشور مي باشد . اين شركت مسئوليت توليد و توسعه اكثر ميدان‌هاي خشكي در محدوده جغرافيائي استانهاي لرستان ، كردستان ، كرمانشاه ، مركزي ، قم ، ايلام ، خراسان ، آذربايجان غربي و شرقي ، اردبيل ، فارس ، بوشهر ، هرمزگان و چهارمحال بختياري را بر عهده دارد و در حال حاضر نزديك به نيمي از گاز مورد نياز كشور را تأمين مي‌نمايد.

شركت نفت مناطق مركزي ايران مسئوليت توسعه و توليد بیش از 80 میدان گازی و نفتی را بر عهده دارد .ستاد اين شركت كه مسئوليت سياست گذاري و تدوين استراتژي توليد و توسعه را به عهده دارد در تهران و ستاد شركت‌هاي بهره برداري نفت و گاز غرب ,شرق و زاگرس جنوبي به ترتيب در شهرهاي كرمانشاه، مشهد مقدس و شيراز واقع است .

اهداف كلان شركت :
• تحقق برنامه توليد ساليانه تعهد شده نفت و گاز
• كاهش ميزان انحراف از زمانبندي اجراي پروژه هاي توسعه ميادين
• كاهش ميزان انحراف از برنامه ريزي مالي پروژه هاي توسعه ميادين
• كاهش حجم گازهاي همراه سوزانده شده
• كاهش حجم نفت سوزانده شده
• افزايش ظرفيت توليد
• افزايش ضريب بازيافت مخازن
• انطباق طراحي و اجراي پروژه ها با مشخصات فني و استانداردها ي تخصصي ملي/ بين المللي
• كاهش شاخص حوادث در فعاليتها
• كاهش خطرپذيري (ريسك) موجود در محيط كار
• بهينه سازي مصرف انرژي در فعاليتها
• كاهش آلودگي آب، هوا و خاك
• ميزان انطباق با الزامات قانوني و مقرراتي در حوزه HSE

 

شركتهاي تابعه اين شركت عبارتند:
1. شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي به مركزيت شيراز
2. شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به مركزيت كرمانشاه
3. شركت بهره برداري نفت و گاز شرق به مركزيت مشهد

 

شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي

محدوده فعاليت اين شركت در استان‌هاي فارس، هرمزگان، بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري با مركزيت ستاد در شهرستان شيراز انجام مي پذيرد كه شامل حوزه فعاليت اين شركت، توليد از ميدان هاي مستقل گازي در چهار منطقه عملياتي نار وكنگان، آغارودالان، سرخون و پارسيان و توليد نفت ازميدان هاي جديد سروستان، سعادت آباد و انتقال به پالايشگاه شيراز مي‌باشد. بخشي از گاز توليدي جهت تزريق در ميدان هاي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب و بخش عمده آن به پالايشگاه‌هاي شركت ملي گاز ايران و مايعات گازي آن نيز به پالايشگاه‌هاي شيراز، بندرعباس، پارسيان، فجرجم و جهت صادرات به بندر طاهري ارسال مي‌گردد.

 

شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

فعاليت اين شركت در محدوده استان‌هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي با مركزيت ستاد در شهرستان مقدس مشهد انجام مي گيرد كه شامل توليد گاز از ميدان هاي خانگيران و گنبدلي است و گاز مورد نياز شمال و شرق كشور را تامين مي‌نمايد . گاز توليدي و مايعات گازي استحصالي نيز به پالايشگاه گاز خانگيران (شهيد هاشمي نژاد) ارسال مي‌گردد.

 

شركت بهره برداري نفت و گاز غرب

محدوده فعاليت اين شركت در استان‌هاي كرمانشاه، ايلام، خوزستان و لرستان با مركزيت ستاد در شهرستان كرمانشاه مي‌باشدكه شامل بهره بــرداري از ميدان هاي نفتي و گازي در مناطق عملياتي چشمه خوش، دهلران، سركان/ماله كوه، نفت شهر و تنگ بيجار است .