14 آذر 1402
نسخه آزمایشی

معرفی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شركت نفت مناطق مركزي ايران كه در سال 1377تاسيس گرديده، يكي از پنج شركت توليدي نفت و گاز و دومين شركت توليد كننده گاز كشور مي باشد . اين شركت مسئوليت توليد و توسعه اكثر ميدان‌هاي خشكي در محدوده جغرافيائي استانهاي لرستان ، كردستان ، كرمانشاه ، مركزي ، قم ، ايلام ، خراسان ، آذربايجان غربي و شرقي ، اردبيل ، فارس ، بوشهر ، هرمزگان و چهارمحال بختياري را بر عهده دارد و در حال حاضر نزديك به نيمي از گاز مورد نياز كشور را تأمين مي‌نمايد.

شركت نفت مناطق مركزي ايران مسئوليت توسعه و توليد بیش از 80 میدان گازی و نفتی را بر عهده دارد .ستاد اين شركت كه مسئوليت سياست گذاري و تدوين استراتژي توليد و توسعه را به عهده دارد در تهران و ستاد شركت‌هاي بهره برداري نفت و گاز غرب ,شرق و زاگرس جنوبي به ترتيب در شهرهاي كرمانشاه، مشهد مقدس و شيراز واقع است .

اهداف كلان شركت :
• تحقق برنامه توليد ساليانه تعهد شده نفت و گاز
• كاهش ميزان انحراف از زمانبندي اجراي پروژه هاي توسعه ميادين
• كاهش ميزان انحراف از برنامه ريزي مالي پروژه هاي توسعه ميادين
• كاهش حجم گازهاي همراه سوزانده شده
• كاهش حجم نفت سوزانده شده
• افزايش ظرفيت توليد
• افزايش ضريب بازيافت مخازن
• انطباق طراحي و اجراي پروژه ها با مشخصات فني و استانداردها ي تخصصي ملي/ بين المللي
• كاهش شاخص حوادث در فعاليتها
• كاهش خطرپذيري (ريسك) موجود در محيط كار
• بهينه سازي مصرف انرژي در فعاليتها
• كاهش آلودگي آب، هوا و خاك
• ميزان انطباق با الزامات قانوني و مقرراتي در حوزه HSE

 

شركتهاي تابعه اين شركت عبارتند:
1. شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي به مركزيت شيراز
2. شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به مركزيت كرمانشاه
3. شركت بهره برداري نفت و گاز شرق به مركزيت مشهد

 

شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي

محدوده فعاليت اين شركت در استان‌هاي فارس، هرمزگان، بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري با مركزيت ستاد در شهرستان شيراز انجام مي پذيرد كه شامل حوزه فعاليت اين شركت، توليد از ميدان هاي مستقل گازي در چهار منطقه عملياتي نار وكنگان، آغارودالان، سرخون و پارسيان و توليد نفت ازميدان هاي جديد سروستان، سعادت آباد و انتقال به پالايشگاه شيراز مي‌باشد. بخشي از گاز توليدي جهت تزريق در ميدان هاي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب و بخش عمده آن به پالايشگاه‌هاي شركت ملي گاز ايران و مايعات گازي آن نيز به پالايشگاه‌هاي شيراز، بندرعباس، پارسيان، فجرجم و جهت صادرات به بندر طاهري ارسال مي‌گردد.

 

شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

فعاليت اين شركت در محدوده استان‌هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي با مركزيت ستاد در شهرستان مقدس مشهد انجام مي گيرد كه شامل توليد گاز از ميدان هاي خانگيران و گنبدلي است و گاز مورد نياز شمال و شرق كشور را تامين مي‌نمايد . گاز توليدي و مايعات گازي استحصالي نيز به پالايشگاه گاز خانگيران (شهيد هاشمي نژاد) ارسال مي‌گردد.

 

شركت بهره برداري نفت و گاز غرب

محدوده فعاليت اين شركت در استان‌هاي كرمانشاه، ايلام، خوزستان و لرستان با مركزيت ستاد در شهرستان كرمانشاه مي‌باشدكه شامل بهره بــرداري از ميدان هاي نفتي و گازي در مناطق عملياتي چشمه خوش، دهلران، سركان/ماله كوه، نفت شهر و تنگ بيجار است .

 

تنظیمات قالب