سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
سه شنبه 16 خرداد 1402 EN

حراست شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در تلاش است با پرهیز از هرگونه خوداجتهادی و توجه به قانون گرائی با ایجاد فضایی آرام ، همواره امنیتی مستمر و پایدار برای دارایئهای شرکت اعم از : نیروی انسانی ، تاسیسات ، اماکن ،دانش فنی ،اسناد ، مدارک و... تامین نماید که از مهمترین شاخص های فعالیتهای آن می توان به : حفاظت از اماکن و تاسیسات در مقابل تهدیدات عامل و غیر عامل، حفاظت و صیانت از کارکنان ، پیش بینی و پیشگیری از وقوع هرگونه تخلفات احتمالی با لحاظ نمودن شأن، آبرو و حفظ کرامت انسانی افراد ، نظارت بر نحوه اجرای فرایندهای امنیت اطلاعات در سیستمها و شبکه های رایانه ای ، نظارت بر حسن اجرا و هماهنگی مقررات اداری و مالی در مجموعه حراست اشاره نمود .

همچنین با عنایت به جایگاه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در تأمین پایدار انرژی کشور و پراکندگی شرکتهای تابعه و مناطق عملیاتی تحت پوشش ، ضمن توجه ویژه به اطلاع رسانی سریع و دقیق وقایع ، بی وقفه درحال پیگیری این رسالت مهم با تکیه بر تخصص ، تعهد و دانش نیروهای خود در ماموریت های محوله می باشد.