سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها گرامی باد
پنجشنبه 30 دی 1400 EN

مدیران و اعضاء هیات مدیره


اعضاء هیات مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

عضو اصلی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره: رامین حاتمی
عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره و مدیر تولید: احمد رجبی
عضو اصلی هیات مدیره و مشاور مدیرعامل : رهام قاسمی
عضو اصلی هیات مدیره و مدیر امور فنی: غلامرضا نصیرایی
عضو اصلی هیات مدیره و مدیر امور مالی: جعفر فیض ثانی
عضو اصلی هیات مدیره و مدیر مهندسی و ساختمان: پیمان ایمانی
عضو اصلی هیات مدیره و مدیر برنامه ریزی : محمدصادق عظیمی فر
عضو علی البدل هیات مدیره و رئیس امور حقوقی: عباس انصاری
دبیر هیات مدیره و رئیس حسابرسی داخلی: عباس شکاری


مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: رامین حاتمی
سمت: مدیرعامل, عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی نفت
سوابق : مدیر مهندسی و ساختمان و مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مدیر تولید شرکت نفت و گاز اروندان، سرپرست شرکت نفت و گاز مارون و مدیر عملیات شرکت نفت و گاز مارون
شماره تماس: ۸۷۵۲۳۵۰۰-۰۲۱


عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: احمد رجبی
سمت : مدیر تولید ، عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره
تحصیلات : کارشناسی مهندسی شیمی (گاز)
سوابق : مدیر امور فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، رئیس اداره مهندسی فرآورش، رئیس اداره مهندسی نفت، نماینده مدیر عامل در طرح تجدید ساختار شرکت ملی نفت ایران، سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
شماره تماس : ۸۷۵۲۳۵۵۵-۰۲۱


عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: رهام قاسمی
سمت : عضو اصلی هیات مدیره و مشاور مدیرعامل
تحصیلات : کارشناس ارشد مهندسی نفت
سوابق: مدیر امور فنی شرکت نفت فلات قاره، مشاور مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مدیرعامل شرکت توسعه پترو ایران, سرپرست پروژه بررسی طرحهای میادین نفتی مدیریت برنامه ریزی تلفیقی
شماره تماس : ۸۷۵۲۰-۰۲۱


عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: غلامرضا نصیرایی
سمت : سرپرست امور فنی و عضو اصلی هیات مدیره
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی نفت
سوابق : مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران،مهندس بهره بردار، مهندس ارشد تقویت فشار و تزریق گاز، رئیس مهندسی راه اندازی طرح آماک ،رئیس مهندسی تقویت فشار و تزریق گاز ، رئیس مهندسی پروژه های گاز و گاز مایع ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰، رئیس مهندسی پروژه های جدید گاز و گاز مایع ، معاون تولید در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شماره تماس : ۸۷۵۲۲۵۰۰-۰۲۱


عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: جعفر فیض ثانی
سمت : مدیر امور مالی و عضو اصلی هیات مدیره
تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری
سوابق : رئیس حسابداری و رئیس سندرسی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شماره تماس : ۸۷۵۲۳۲۳۰-۰۲۱


عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: پیمان ایمانی
سمت : مدیر مهندسی و ساختمان و عضو اصلی هیات مدیره
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی مخازن
سوابق : سرپرست مهندسی و ساختمان طرحها، سرپرست مهندسی نفت طرحها، رئیس خدمات فنی مهندسی و ساختمان، مجری طرح توسعه ۱۶ میدان نفتی و رئیس مهندسی و اجرای طرحهای عمده مدیریت مهندسی و ساختمان در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شماره تماس : ۸۷۵۲۱۵۰۰-۰۲۱


عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: محمدصادق عظیمی فر
سمت : مدیر برنامه ریزی و عضو اصلی هیات مدیره
تحصیلات : کارشناس ارشد مهندسی نفت
سوابق: دستیار وزیر نفت، کارشناس ارشد برنامه ریزی شرکت نفت فلات قاره ایران، کارشناس ارشد شرکت نفت، گاز و پتروشیمی تامین، معاون دانشگاه نور( مجمع تشخیص مصلحت نظام)
شماره تماس : ۸۷۵۲۰-۰۲۱


عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: عباس انصاری
سمت : عضو علی البدل هیات مدیره و رئیس امور حقوقی
تحصیلات : دکتری حقوق
سوابق: رئیس امور حقوقی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شماره تماس : ۸۷۵۲۴۵۰۰-۰۲۱


عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: عباس شکاری
سمت: دبیر هیات مدیره و رئیس حسابرسی داخلی
تحصیلات : لیسانس حسابداری
سوابق : مدیر سابق امور مالی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شماره تماس: ۸۷۵۲۰-۰۲۱


مدیریت تدارکات و عملیات کالا

نام و نام خانوادگی: علیرضا ترنج زرد
سمت: مدیر تدارکات و عملیات کالا
تحصیلات : کارشناسی مهندسی شیمی
سوابق : سرپرست نوبتکاری واحد گاز و آمونیاک پتروشیمی شیراز، معاون واحد آمونیاک منطقه ۲ پتروشیمی شیراز، رئیس بهره برداری پتروشیمی خارگ، معاون رئیس مجتمع پتروشیمی خارگ، رئیس عملیات منطقه عملیاتی نار و کنگان، رئیس بهره برداری، مدیر تولید و مشاور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شماره تماس: ۸۷۵۲۴۲۰۰-۰۲۱


مدیریت منابع انسانی

نام و نام خانوادگی: خلیل قاسم زاده
سمت : مدیر منابع انسانی
تحصیلات : ;کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی, دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی - گرایش استراتژی صنعتی
سوابق : مشاور مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، مدیرمهندسی ساختار شرکت ملی نفت ایران، معاون مدیر درامور اداری شرکت ملی نفت ایران، مدیر توسعه منابع انسانی شرکت انتقال گاز ایران، معاون مالی و پشتیبانی در شرکت انتقال گاز ایران، رئیس خدمات و مجموعه های رفاهی شرکت ملی نفت ایران
شماره تماس : ۸۷۵۲۳۵۱۳-۰۲۱


مدیریت سرمایه گذاری و توسعه

نام و نام خانوادگی: شیرین مهاجر
سمت : مدیر سرمایه گذاری و توسعه
تحصیلات : کارشناس ارشد مهندسی شیمی
سوابق : کارشناس ارشد فرایند شرکت نفت و گاز اروندان, مسئول پژوهش و توسعه شرکت نفت و گاز اروندان، کارشناس ارشد مدیریت هماهنگی در امور سرمایه گذاری و توسعه
شماره تماس : ۸۷۵۲۲۶۳۵-۰۲۱