سال تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین گرامی باد
یکشنبه 05 تیر 1401 EN

مدیران و اعضاء هیات مدیره


شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

مدیرعامل: مهدی حیدری

شماره تماس: 87520

 

 

 

 


مدیرعامل

نام و نام خانوادگی: مهدی حیدری
سمت: مدیرعامل
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی نفت
سوابق : قائم‌مقام مدیر مهندسی شرکت نفت و گاز پارس و مسئول کانون تفکر جوانان شرکت ملی نفت ایران
ایمیل: m.heidari@icofc.ir


عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : احمد رجبی
سمت : مدیر تولید ، عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره
تحصیلات : کارشناسی مهندسی شیمی (گاز)
سوابق : مدیر امور فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، رئیس اداره مهندسی فرآورش، رئیس اداره مهندسی نفت، نماینده مدیر عامل در طرح تجدید ساختار شرکت ملی نفت ایران، سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
ایمیل: a.rajabi@icofc.ir


عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: غلامرضا نصیرایی
سمت : مدیر امور فنی و عضو اصلی هیات مدیره
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی نفت
سوابق : مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران،مهندس بهره بردار، مهندس ارشد تقویت فشار و تزریق گاز، رئیس مهندسی راه اندازی طرح آماک ،رئیس مهندسی تقویت فشار و تزریق گاز ، رئیس مهندسی پروژه های گاز و گاز مایع ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰، رئیس مهندسی پروژه های جدید گاز و گاز مایع ، معاون تولید در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
ایمیل: Gh.nasiraei@icofc.ir


عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: جعفر فیض ثانی
سمت : مدیر امور مالی و عضو اصلی هیات مدیره
تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری
سوابق : رئیس حسابداری و رئیس سندرسی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
ایمیل: j.feizsany@icofc.ir

 


عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: پیمان ایمانی
سمت : مدیر مهندسی و ساختمان و عضو اصلی هیات مدیره
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی مخازن
سوابق : سرپرست مهندسی و ساختمان طرحها، سرپرست مهندسی نفت طرحها، رئیس خدمات فنی مهندسی و ساختمان، مجری طرح توسعه ۱۶ میدان نفتی و رئیس مهندسی و اجرای طرحهای عمده مدیریت مهندسی و ساختمان در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
ایمیل: p.eimani@icofc.ir


عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: محمد صادق عظیمی فر
سمت : عضو اصلی هیات مدیره
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی نفت
سوابق : مدیر برنامه ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
ایمیل: m.s.azimifar@icofc.ir

 

 

عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: عباس انصاری
سمت : عضو علی البدل  هیات مدیره و رئیس امور حقوقی
تحصیلات : دکتری حقوق
سوابق : رئیس امور حقوقی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
ایمیل: a.ansari@icofc.ir


عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: عباس شکاری
سمت : دبیر  هیات مدیره و رئیس حسابرسی داخلی
تحصیلات : کارشناس حسابداری
سوابق : مدیر امور مالی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
ایمیل:a.shekari@icofc.ir

 

 


مدیریت تدارکات و عملیات کالا

نام و نام خانوادگی: علیرضا ترنج زرد
سمت: مدیر تدارکات و عملیات کالا
تحصیلات : کارشناسی مهندسی شیمی
سوابق : سرپرست نوبتکاری واحد گاز و آمونیاک پتروشیمی شیراز، معاون واحد آمونیاک منطقه ۲ پتروشیمی شیراز، رئیس بهره برداری پتروشیمی خارگ، معاون رئیس مجتمع پتروشیمی خارگ، رئیس عملیات منطقه عملیاتی نار و کنگان، رئیس بهره برداری، مدیر تولید و مشاور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
ایمیل: a.toranjzard@icofc.ir


مدیریت منابع انسانی

نام و نام خانوادگی: خلیل قاسم زاده
سمت : مدیر منابع انسانی
تحصیلات : ;کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی, دکتری مدیریت صنعتی
سوابق : مشاور مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، مدیرمهندسی ساختار شرکت ملی نفت ایران، معاون مدیر درامور اداری شرکت ملی نفت ایران، مدیر توسعه منابع انسانی شرکت انتقال گاز ایران، معاون مالی و پشتیبانی در شرکت انتقال گاز ایران، رئیس خدمات و مجموعه های رفاهی شرکت ملی نفت ایران
ایمیل : kh.ghasemzadeh@icofc.ir


مدیریت سرمایه گذاری و توسعه

نام و نام خانوادگی: شیرین مهاجر
سمت : مدیر سرمایه گذاری و توسعه
تحصیلات : کارشناس ارشد مهندسی شیمی
سوابق : کارشناس ارشد فرایند شرکت نفت و گاز اروندان, مسئول پژوهش و توسعه شرکت نفت و گاز اروندان، کارشناس ارشد مدیریت هماهنگی در امور سرمایه گذاری و توسعه
ایمیل: sh.mohajer@icofc.ir

 

 


مدیریت برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی: یزدان فرجی
سمت: سرپرست مدیریت برنامه ریزی
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی مخازن
سوابق : کارشناس ارشد طرح‌های مهندسی نفت و نیز مسئول بررسی طرح‌های میادین نفت و گاز مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران
ایمیل:


مشاور و دستیار مدیرعامل

نام و نام خانوادگی: ایمان نعمت اللهی
سمت: مشاور و دستیار مدیرعامل
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سوابق : رییس ارزیابی و توسعه نظام مدیریت پروژه و عضو کمیته فنی بازرگانی شرکت نفت و گاز پارس
ایمیل: nemat@icofc.ir