02 اسفند 1402
مهار تورم, رشد تولید
لیست اخبار صفحه :1
موفقیت در تولید و ذخیره سازی گاز ، حرکت به سمت توسعه میدانهای جدید
چشم انداز آینده نفت مرکزی ترسیم شد؛

موفقیت در تولید و ذخیره سازی گاز ، حرکت به سمت توسعه میدانهای جدید

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران کارنامه موفقی در تولید نفت و گاز و ذخیره سازی گاز طبیعی داشته با این همه مسیر و چشم انداز آینده این شرکت حرکت به سمت توسعه میدانهای جدید است.

جلسه پیش بینی تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در مناطق تحت پوشش زاگرس جنوبی برگزار شد

جلسه پیش بینی تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در مناطق تحت پوشش زاگرس جنوبی برگزار شد

جلسه پیش بینی تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برای نیمه اول سال ۱۴۰۳ بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد که در روز دوم به بررسی تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی پرداخته می شود.

تولید ۱۰ ساله گاز و آمادگی برای انجام ذخیره سازی
کارکرد دو گانه میدان گازی مختار تشریح شد

تولید ۱۰ ساله گاز و آمادگی برای انجام ذخیره سازی

مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در بازدید از میدان گازی مختار در استان کهگیلویه و بویر احمد ، از قابلیت و کارکرد دوگانه این میدان به عنوان مخزن تولید گاز و بازتولید در قالب مخزن ذخیره سازی گاز طبیعی خبر داد.

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت نفت در جلسه مدیریت بحران نفت مرکزی حضور یافت

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت نفت در جلسه مدیریت بحران نفت مرکزی حضور یافت

دکتر هرمز قلاوند مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران به منظور بررسی جوانب فعالیت های صورت گرفته در مدیریت بحران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و انجام هماهنگی بیشتر با شرکتهای تابعه ملی نفت ایران در این جلسه حضور یافت.

نماینده مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از خط لوله آسیب دیده صفاشهر بازدید کرد

نماینده مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از خط لوله آسیب دیده صفاشهر بازدید کرد

مهندس مهدی حیدری مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به نمایندگی از سوی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران جهت بررسی از محل حادثه اخیر به خط لوله صفاشهر در استان فارس بازدید نمود.

حضور مدیرعامل نفت مناطق مرکزی ایران در ستاد مدیریت بحران  زاگرس جنوبی
با هدف بررسی میدانی وضعیت تولید انجام شد؛

حضور مدیرعامل نفت مناطق مرکزی ایران در ستاد مدیریت بحران زاگرس جنوبی

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به منظور بررسی میدانی و حصول اطمینان از روند تولید پایدار نفت و گاز در جلسه کمیته بحران شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی حضور بهم رسانید.

تنظیمات قالب