سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
سه شنبه 16 خرداد 1402 EN

پاسخگویی رسالت مهم روابط عمومی ها است

مخاطبان گرامی می توانند نظرات, انتقادها و پیشنهادهای خود را از طریق شماره تماس ویژه ای که تحت عنوان "صدای پاسخگو" در نظر گرفته شده به اطلاع کارشناسان روابط عمومی برسانند.