26 خرداد 1403
جهش تولید با مشارکت مردم

 

خدمات شناسنامه دار

 

 عنوان خدمت کلان (شناسه خدمت)

 نوع خدمت

 نام خدمت

سوالات متداول

نظرسنجی

فایل شناسنامه

آمار و اطلاعات

13031666000 

 الکترونیکی

 تولید نفت، فرآورده های نفتی و میعانات گازی

 پرسش

نظرسنجی

دریافت فایل

آمار

 13032442000

الکترونیکی

 تولید گاز

پرسش

نظرسنجی

دریافت فایل

آمار

 

 

تنظیمات قالب