سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها گرامی باد
پنجشنبه 30 دی 1400 EN
لیست اخبار صفحه :0
  انتصابات جدید در شرکت ملی نفت ایران

انتصابات جدید در شرکت ملی نفت ایران

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در احکامی جداگانه مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز، سرپرست شرکت نفت خزر، سرپرست شرکت توسعه پایدار آسمان کیش، و سرپرست مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران را منصوب کرد.

 4 انتصاب جدید در شرکت ملی نفت ایران

4 انتصاب جدید در شرکت ملی نفت ایران

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در احکامی جداگانه مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز، سرپرست شرکت نفت خزر، سرپرست شرکت توسعه پایدار آسمان کیش، و سرپرست مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران را منصوب کرد.

 3 انتصاب جدید در شرکت ملی نفت ایران

3 انتصاب جدید در شرکت ملی نفت ایران

محسن خجسته مهر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در احکامی سرپرست مدیریت عامل شرکت های ملی مناطق نفتخیز جنوب، نفت فلات قاره ایران ،و نفت و گاز اروندان را منصوب کرد.