سال تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین گرامی باد
یکشنبه 05 تیر 1401 EN
لیست اخبار صفحه :1
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از زحمات مشاور و رئیس دفتر سابق این شرکت تشکر و قدردانی کرد

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از زحمات مشاور و رئیس دفتر سابق این شرکت تشکر و قدردانی کرد

مهندس مهدی حیدری مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در پیامی جداگانه از زحمات علیرضا نیل درار در طول دوران تصدی سمت مشاور و رئیس دفتر مدیر عامل این شرکت تشکر و قدردانی کرد.

رئیس برنامه ریزی زاگرس جنوبی منصوب شد

رئیس برنامه ریزی زاگرس جنوبی منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر سید ابوالحسن محمدی مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، "عباس سلطانی " به عنوان رئیس جدید برنامه ریزی این شرکت منصوب شد.