سال جهش تولید گرامی باد
يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩ EN
مهندس رامین حاتمی، مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در مراسم معارفه مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب، برلزوم تکریم و پاسداشت نیروهای انسانی سازمان تاکید کرد.
طی حکمی از طرف مهندس رامین حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مهندس علی رضائی كلج به عنوان مديرعامل شركت بهره برداری نفت و گاز غرب منصوب شد.
طی حکمی از سوی مهندس رامین حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران خانم مهندس شيرين مهاجر به سمت سرپرستی مديريت سرمايه گذاری و توسعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران منصوب شد.
بموجب حکمی مهندس رامین حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران سيد مهدی كاظم موسوی را به سمت سرپرستی امور قراردادها این شرکت منصوب کرد.
رئیس ایمنی، بهداشت، محیط زیست، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به منظور پایش وضعیت اچ‌اس‌یی و شناسایی نقاط قابل بهبود از مناطق عملیاتی آغار و دالان و سروستان و سعادت‌آباد شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی بازدید کرد.
به‌دنبال بررسی نتایج آزمون آنلاین کارکنان قراردادی مدت موقت، شرایط به‌کارگیری کارکنان یادشده به‌صورت قرارداد مدت معین اعلام شد.

آگهي مناقصه دعوتنامه شرکت درخريد خدمات مشاورعمومی-دو مرحله اي به شماره م م ن-022-99 مربوط به انجام خدمات هميار فني، مهندسي و نظارت كارگاهي مورد نياز پروژه هاي مديريت مهندسي و ساختمان ؛شماره ثبت سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)2099093221000039

آگهي مزایده عمومي شماره ف ن م -903-99 مربوط به به فروش انواع الكترود از رده خارج و غير قابل استفاده واقع در انبار عمليات كالا منطقه آغار شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ( شماره مرجع 1099093221000001 )

آگهي مزایده عمومي شماره ف ن م -902-99 مربوط به فروش کابل برق روکش دار اسقاطی و کابل آلومینیوم اسقاطی واقع در انبار عمليات آغار مدیریت تدارکات و عملیات كالا شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (شماره مرجع 1099093221000003)

آگهی مزایده عمومی شماره ف ن م-901-99 مربوط به فروش فیلم پرتونگاری، پرایمر و اپوکسی، نوار عایق داخلی و نوار عایق خارجی واقع در انبار عملیات آغار شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ( شماره مرجع 1099093221000004 )

آگهي مزایده عمومي شماره ف‌ن‌م-904-99 مربوط به فروش انواع مته مستعمل و غير قابل استفاده واقع در انبار عمليات كالا، منطقه دالان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (شماره مرجع 1099093221000002)

آگهي مناقصه خريد خدمات مشاور به شماره م م ن-036-98 ت1 مربوط به انجام خدمات مطالعات مفهومی، طراحی پایه،FEED و تهیه اسناد مناقصه EPC ایستگاه تقویت فشار تنگ بیجار و کمانکوه

میز خدمت
ریاست جمهوری
دفتر مقام معظم رهبری
شانا
شرکت ملی نفت
وزارت نفت
صندوق شکایات
معرفی شرکت
آدرس ما روی نقشه
ارسال پیام کوتاه
مدیران و روسا
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
روزنامه
خانواده