31 تیر 1403
جهش تولید با مشارکت مردم

طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ توسعه ای در حال اجرا

 

ردیف

عنوان پروژه

هدف

 1

توسعه میدان نفتی خشت

 تولید 30 ه ب ر نفت و ارسال به چندراهه گناوه جهت صادرات

 2

 احداث ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز چشمه خوش

 جمع آوری گازهای همراه نفت میدان چشمه خوش و تزریق در میدان چشمه خوش با هدف ازدیاد برداشت

 3

احداث ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز پایدار غرب در منطقه چشمه خوش

 جمع آوری گازهای همراه نفت میدان پایدار غرب (آسماری) و تزریق در میدان چشمه خوش  با هدف ازدیاد برداشت

4

 ذخیره سازی گاز در میدان شوریجه D

تزریق 10 میلیون متر مکعب روزانه گاز در مخزن شوریجه در 8 ماه گرم سال و برداشت و انتقال20 میلیون متر مکعب روزانه گاز شیرین در چهار ماه سرد سال

5

 احداث پالایشگاه دالان

احداث پالایشگاه دالان جهت فراورش گاز میدان آغار فار 2

 

تنظیمات قالب