سال تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین گرامی باد
سه شنبه 18 مرداد 1401 EN

پاسخگویی رسالت مهم روابط عمومی ها است

مخاطبان گرامی می توانند نظرات, انتقادها و پیشنهادهای خود را از طریق شماره تماس ویژه ای که تحت عنوان "صدای پاسخگو" در نظر گرفته شده به اطلاع کارشناسان روابط عمومی برسانند.