سال «مهار تورم و رشد تولید» گرامی باد
سه شنبه 16 خرداد 1402 EN

 

مقصود از مديريت منابع انساني سياست ها و اقدامات مورد نياز براي اجراي بخشي از وظيفه مديريت است كه با جنبه هايي از فعاليت كاركنان بستگي دارد . مديريت منابع انساني علاوه بر دارا بودن مباني و مفاهيم مديريت كاركنان رويكردهاي كلي تر و جديدتري در مديريت نيروي انساني از جمله رفتار، طرز فكر آينده نگري، عملكرد كاركنان و ايجاد انگيزش را تحت تاثير قرار مي دهد. مديريت منابع انساني يكي از هفت حوزه زير مجموعه شركت مناطق مركزي ايران مي باشد كه علاوه بر رويكردي استراتژيك و خط مشي سازماني، سياست ها و اقدامات دربرگيرنده مثل تجزيه و تحليل شغل، برنامه ريزي منابع انساني و كارمنديابي، انتخاب داوطلبان واجد شرايط، آموزش، حقوق و دستمزد و مزايا ارزيابي عملكرد، روابط كار و مددكاري اجتماعي و سالم سازي محيط را در قالب ادارات و واحدهاي ذيربط به شرح ذيل در ستاد و شركتهاي تابعه هدايت مي نمايد :

اين مديريت توانسته است براي اولين بار در شرکت ملي نفت ايران سيستم رايانه اي مجازي پرسنلي را براي نيروهاي پيمانکاري ايجاد نمايد و بدين ترتيب نيروهاي پيمانکار داراي طرح طبقه بندي مشاغل و شناسنامه کاري خواهند شد.

 

امور كاركنان :

اين اداره مسئوليت بررسي ، نظارت و اجراي دقيق مقررات و ضوابط اداري مصوب در مورد كليه كاركنان شركت در تمامي حوزه ها و وظايف محوله را بر عهده دارد .

اهم وظايف امور كاركنان به شرح ذيل مي باشد :

بررسي و تجزيه و تحليل كليه مقررات ابلاغي ، بررسي مشكلات اداري و پرسنلي و ارائه راه حل بهينه در خصوص حل و فصل مشكلات كاركنان در حيطه ضوابط موجود و يا ارائه پيشنهاد و اخذ مجوزهاي خاص ،انجام اقدامات اداري مرتبط در خصوص بهداشت و درمان كاركنان و خانواده آنان حقوق و دستمزد، بازنشستگي اخذ و تخصيص سهميه هاي وام هاي مختلف، رسيدگي به شكايات كاركنان و تلاش در جهت مرتفع نمودن مسائل و مشكلات پيش آمده تعديل مدارك بالاتر كاركنان، انجام كليه اقدامات مرتبط با هيئت هاي بررسي و رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان جاري نمودن سوابق كاري اطلاعات پرسنلي در سيستم هاي جامع كامپيوتري و حفظ و نگهداري پرونده هاي پرسنلي.

  

اداره برنامه ريزي نيروي انساني:

اين اداره عهده دار تراز نيروي انساني و پيش بيني نيازهاي فعلي و آتي سازمان به نيروي انساني و همچنين منابع تامين آن مي باشد .

 

اداره تامين نيروي انساني :

اين اداره مسئوليت تامين بموقع نيروي انساني شركت را از طرق مختلف اعم از برون سازماني نظير جذب انبوه و برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه استخدامي با هماهنگي و همكاري اداره تامين نيروي انساني شركت ملي نفت ايران جذب موردي فارغ التحصيلان ممتاز دانشگاهها ، استخدام فارغ التحصيلان بورسيه و متعهد دانشگاه صنعت نفت و همچنين جذب به شيوه درون سازماني و نقل و انتقالات كاركنان رسمي صنعت نفت عهده دار مي باشد .

  

اداره آموزش :

از مهمترين فعاليتهاي آموزش ، برنامه ريزي كلان آموزش جهت افزايش بينش و توانمنديهاي دانشي و مهارتي كاركنان ،تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي جامع كوتاه ، ميان و بلند مدت ، برنامه ريزي در جهت استفاده بهينه از كليه امكانات آموزشي موجود در سطح شركت و بهره گيري از امكانات مراكز آموزشي داخل كشور ،نظارت بر فرايند بررسي و برآورد آموزش هاي مورد نياز كاركنان ، تهيه و تنظيم تقويم آموزشي ساليانه، برگزاري دوره ها سمينارها و كارگاههاي آموزشي در طول سال مطابق با نيازهاي آموزشي كاركنان مي باشد.

 

 اداره روابط كار و مددكاري اجتماعي:

 حوزه فعاليت اين اداره در سه بخش روابط كار ، مددكاري اجتماعي و امور ايثارگران مي باشد. دربخش روابط كار بررسي مشكلات كاركنان در ارتباط با محيط كار و درمناطق مسكوني سازماني ، پيگيري گزارش حوادث، اقدام درخصوص كاركنان نمونه، طرح تكريم و برنامه ريزي معاينات دوره اي مي باشد. دربخش مددكاري اجتماعي بررسي مشكلات مددجويان در ارتباط با مسائل مالي، مسكن، بيماريهاي صعب العلاج، درمان اعتياد و عيادت از بيماران در مراكز درماني و پرداختهاي مالي بلاعوض و وامهاي مصوبه مي باشد . در واحد ايثارگران نيز امور مربوط به جانبازان و آزادگان، از جمله بازديد از منازل جانبازان و پيگيري مصوبات ستاد امورايثارگران اعزام جانبازان به اردوهاي ايثارگران و تشكيل و تكميل پرونده هاي فرزندان كاركنان شهيد ، آزاده و جانباز25 درصد و بالاتر مي باشد.

  

اداره خدمات اداری و اجتماعی :

 اين اداره مسئوليت برنامه ريزي و انجام كليه كارهاي خدماتي و پشتيباني را با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و رعايت قوانين شركت ملي نفت ايران بعهده دارد . همچنين همكاري و هماهنگي با ساير ادارات جهت رفع مشكلات و كمبودهاي آنان و تلاش در راستاي ارائه هر چه بهتر خدمات رفاهي ،اداري بمنظور ارتقاء رضايتمندي همكاران در قالب واحدهاي امور مسافرت ، نقليه، پست ،تاسيسات، كنترل اموال داخلي، سالنهاي كنفرانس، خدمات رفاهي و اداري .

  

امور ورزش :

اين واحد درراستاي ارتقاء سطح سلامت كاركنان و ايجاد نشاط و شادابي در همكاران و خانواده محترم آنان همچنين تقويت توان جسمي و روحي آنان بويژه نسل جوان فعاليت مي نمايد ،از جمله وطايف امور ورزش عبارتند از : ترويج ورزش همگاني،ارائه راهكار هاي مناسب به منظور ترغيب و شركت نيروهاي شاغل درفعاليتهاي ورزشي بستر سازي مناسب جهت اشاعه فرهنگ ورزش قهرماني ،برنامه ريزي و اجراء مسابقات ورزشي در سطح ستاد و شركتهاي تابعه آموزش رشته هاي ورزشي جهت كاركنان و خانواده آنان .

  

اداره مهندسي سيستم ها و بهبود روشها :

 مسئوليت اين اداره طراحي ساختار سازماني، بازنگري و بهينه سازي ساختار، سمت ها و پايه هاي سازماني موجود و ارتقاء كيفيت و بهبود روش ها و كارآمد نمودن تشكيلات و استقرار سيستم مديريت كيفيت براي نيل به بهره وري و بهبود عملكرد درسطح ستاد تهران و شركتهاي تابعه مي باشد.