26 خرداد 1403
جهش تولید با مشارکت مردم
 • 1402/11/07 - 08:36
 • تعداد بازدید خبر : 712
 • زمان مطالعه: 2 دقیقه

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) شماره م م ن/023-1400ت3 مربوط به برداشت داده های لرزه نگاری دو بعدی میادین ریگ , شوروم و دودرو و ساختمان مختار شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد): 2002093221000071

متن صوتی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (سهامی خاص) درنظر دارد موضوع مناقصه فوق­الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی (دو مرحله­ای) به شرکت­های واجد شرایط، واگذار نماید.

الف) شرح مختصر کار

خدمات فوق الذکر جهت انجام برداشت لرزه نگاری دو بعدی میادین ریگ , شوروم و دودرو و ساختمان مختار می باشد.

ب) مدت، محل و برآورد اولیه اجرای کار

مدت اجرای خدمات  720 روز  و برآورد تقریبی پروژه مبلغ 000ر000ر000ر116ر7 ریال  و 000ر270ر14 یورو و  محل اجرای خدمات استــان
چهار محال و بختیاری،کهگیلویه و بویراحمد می باشد.

 1. داشتن شخصیت حقوقی و ارایه مدارک ثبت شرکت شامل: آگهی روزنامه رسمی، اساسنامه، آخرین تغییرات، کد اقتصادی وشناسه ملی شرکت، آدرس دقیق پستی، تلفن ثابت و نمابر(فکس).
 2. عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‌ستاد ) و دارا بودن گواهی امضاء الکترونیکی وتکمیل فرم استعلام ارزیابی کیفی موجود در سایت www.setadiran.ir
 3. دارا بودن یک گروه لرزه نگاری استاندارد با ارائه اسناد مثبته مورد تائید مناقصه گزار مطابق توضیحات ارائه شده در انتهای فرم استعلام ارزیابی کیفی و یا استفاده از خدمات پیمانکار فرعی که دارای گروه لرزه نگاری مورد نیاز به شرح فوق (با ارائه اسناد مثبته مورد تائید مناقصه گزار جهت یک گروه لرزه نگاری استاندارد) باشد.

تذکــر: پیشنهاد استفاده از خدمات پیمانکار فرعی مشترک با سایر مناقصه گران امکان پذیر نمی باشد. لذا مناقصه گران هنگام انتخاب پیمانکار فرعی و انعقاد موافقتنامه تمهیدات لازم را اندیشیده باشند. بدیهی است مناقصه گران حق هیچ گونه اعتراض در خصوص کنار گذاشته شدن از این مناقصه بدلیل مشترک بودن پیمانکار فرعی نخواهند داشت.

ج) شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی)

 1. داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی معتبر پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی.
 2. داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر  به مبلغ 700ر849ر708ر169 ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه .
 3. داشتن صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی 1401

*  همچنین شرکت کنندگان می بایست نسبت به ثبت نام در سامانه جامع تجارت ایران(جام) به نشانی ntsw.ir به منظور فراهم نمودن امکان استعلام و تعیین اصالت صورت های مالی حسابرسی شده مناقصه گران از سامانه پردیس اقدام نمایند.

 

د) مهلت و محل مراجعه متقاضیان
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مناقصه گران دارای صلاحیت، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاءالکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 0211456  و اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر استانها در سامانه www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر " موجود است. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد تا ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 17/11/1402 و آخرین مهلت ثبت و بارگذاری اطلاعات فراخوان و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی این مناقصه تا ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 01/12/1402 می باشد.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن های 87524433 تماس حاصل نمایند.

 • گروه خبری : مناقصه
 • کد خبر : 15989
کلمات کلیدی
 روابط عمومی
خبرنگار

روابط عمومی

فایل ها

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

تنظیمات قالب