26 خرداد 1403
جهش تولید با مشارکت مردم
  • 1402/07/30 - 09:39
  • تعداد بازدید خبر : 1042
  • زمان مطالعه: 2 دقیقه

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ا ی) شماره م م ن 4824-1402 مربوط به تأمین سیستم ارتباط ماهواره ای شرکت نفت مناطق مرکز ی ایران شماره ثبت در سامانه ستاد: 2002093221000058

متن صوتی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (سهامی خاص) درنظر دارد موضوع مناقصه فوق ­الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی( یک مرحله ­ا ی) به شرکت­های واجد شرایط، واگذار نماید.

الف) شرح مختصر کار

پروژۀ فوق الذکر مختصراً مربوط به تأمین سیستم ارتباط ماهواره­ای شرکت نفت مناطق مرکز ی ایران می باشد.

 

ب) مدت، محل و برآورد اولیه اجرای کار

 مدت اجرای خدمات 730 روز  و برآورد پروژه 000ر900ر692ر30ریال و محل اجرای خدمات کلیه مناطق عملیاتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران    می باشد.

 

ج) شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی)

1-داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت شامل: آگهی روزنامه رسمی، اساسنامه، آخرین تغییرات، کد اقتصادی وشناسه ملی شرکت، آدرس دقیق پستی، تلفن ثابت و نمابر(فکس).

2- دارا بودن گواهینامه پروانه ارائه خدمات دسترسی ماهواره­ا ی(SAP) از سازمان تنظیم مقررات و راتباطات رادیویی

3- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی معتبر پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4- داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ 000ر645ر534ر1  ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه

5- گواهینامه های ایـزو (ترجیحاً)

6- عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستــاد) و دارا بودن گواهی امضاء الکترونیکی و تکمیل فرم استعلام ارزیابی کیفی موجود در سایت www.setadiran.ir

 

د) مهلت و محل مراجعه متقاضیان

 کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مناقصه گران دارای صلاحیت، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاءالکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 1456 و اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر استانها در سامانه www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر " موجود است. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد تا ساعت 10:00 صبح روز     سه شنبه  مورخ 09/08/1402 و آخرین مهلت ثبت و بارگذاری اطلاعات فراخوان و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی این مناقصه تا ساعت 10:00صبح روز  سه شنبه  مورخ 23/08/1402 می باشد.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن87524433 تماس حاصل نما یند.

  • گروه خبری : مناقصه
  • کد خبر : 15861
کلمات کلیدی
  روابط عمومی
خبرنگار

روابط عمومی

فایل ها

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

تنظیمات قالب